เรียนภาษาภาคฤดูร้อนที่สิงคโปร์ 1 เดือน2020-09-14T19:16:49+07:00
เรียนซัมเมอร์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ เป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนภาษาอังกฤษ ในช่วงปิดเทอม เนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ และอยู่ใกล้กับประเทศไทย นอกจากนี้ สิงคโปร์ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้หลายแห่ง เช่น เกาะมหาสนุก Sentosa ที่มีสวนสนุกชื่อดังอย่าง Universal Studios ห้องสมุดประชาชนแห่งการเรียนรู้ ย่าน Marina Bay ที่นักท่องเที่ยว สามารถเดินเที่ยวได้อย่างไม่มีวันเบื่อ หรือจะไปถ่ายรูปสวยๆ ที่ Fort Canning Park นอกจากนี้สิงคโปร์ยังมีความหลากหลายด้านอาหารการกินเช่น ข้าวมันไก่ที่ขึ้นชื่อ บักกุ๊ดเต๋ หรือลอดช่องสิงคโปร์ ขนมหวานที่เราเคยได้ยินชื่อกันอยู่บ่อยๆ

เรียนซัมเมอร์สิงคโปร์ 1 เดือน เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ที่สิงคโปร์

Hawthorn Language School

เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษคุณภาพดีเยี่ยม ของสิงคโปร์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 ของ Melbourne ประเทศออสเตรเลีย กล่าวคือสถาบันสอนภาษา Hawthorn Language School เป็นศูนย์ภาษาของ University of Melbourne (Australia) ที่ได้มาเปิดสาขาอยู่ใน TMC Academy ภายใต้ชื่อว่า “Hawthorn Language School” เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก

นักเรียนจะได้รับการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่มาจากประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ในโซนยุโรป หลักสูตรของทางโรงเรียน รองรับผู้เรียนตั้งแต่ ในระดับพื้นฐานเบื้องต้น หรือ English for Beginner ไปจนถึงการเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ (IELTS) นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตร ระยะสั้น (Holiday English) สำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย เมื่อจบหลักสูตรภาษาอังกฤษและสอบผ่านตามที่สถาบันสถาบัน Hawthorn Language School กำหนดคะแนนไว้ นักเรียนสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อในระดับ อนุปริญญา (Diploma), ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ที่ TMC Academy ได้อีกด้วย

 

Kaplan Singapore

เป็นสถาบันเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 80 ปี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับโลก Kaplan Singapore เป็นสถาบันสมัยใหม่ ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงาน บรรยากาศดี กว้างขวาง ตั้งอยู่ใกล้กับสถานี Rochor (DT13) , Dhoby Ghaut (NE6)

หลักสูตรที่เปิดสอน มีหลากหลาย เช่น หลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ได้นำมาจากมหาวิทยาลัย จากประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย สาขาที่เปิดสอน เช่น บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน นิเทศน์ศาสตร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว กฎหมาย คอมพิวเตอร์ เป็นต้น สถาบัน Kaplan Singapore มีนักเรียนด้วยกันหลายเชื้อชาติ ทำให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติอีกด้วย

 

Amity Global Institute

เป็นสถาบันเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ที่เปิดสอนมามากกว่า 20 ปี ในสิงคโปร์ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น หลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ได้นำมาจากมหาวิทยาลัย จากประเทศอังกฤษ คือ University of London และ University of Northampton โดยมีสาขาที่เปิดสอน เช่น บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งนักเรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเรียนถึงประเทศอังกฤษ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย ในเรื่องของการเดินทาง และค่าครองชีพได้ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษารองรับนักเรียน ที่เรียนดีทุกๆ ปีอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากทางสถาบันและเว็บไซด์ https://www.educatepark.com/study-in-singapore/summer-courses/