โรงเรียนสอนภาษา Worldwide School of English

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ Worldwide School of English

โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับท่าเรือร้านค้า ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟ ร้านอาหาร และโรงภาพยนต์ มีหลักสูตร General English 7 ระดับ หลักสูตร Academic English Preparation หลักสูตร FCE, CAE และ BEC (Business English) และหลักสูตร TESOL+TKT และหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาอื่นๆอีกมากมาย นักเรียนในแต่ละห้องมีเฉลี่ยห้องละ 10 คน และไม่เกิน 14 คนต่อห้อง ทุกบ่ายวันศุกร์ทางโรงเรียนจะมีหลักสูตรสนทนา และหลักสูตรพิเศษ หรือกิจกรรมราคาถูกต่างๆ โรงเรียนจดทะเบียน และได้รับการรับรองโดย NZQA มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมกลังเลิกเรียน กิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างความคุ้นเคย และการท่องในช่วงวันหยุด

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English
 • Work And Study Options
 • IELTS Exam Preparation
 • Online Professional Training
 • Online Hybrid Classes
 • Worldwide Online LMS
 • Business English
 • Get Ready Course
 • Cambridge English
 • Self Access Class
 • TOEIC Exam Preparation
 • Aviation English
 • Study And Internship
 • English Plus Farm Holiday
 • English Plus Flight Attendant
 • English Plus Rugby

ABOUT WORLDWIDE SCHOOL OF ENGLISH

Worldwide School of English offers a great English language study experience in Auckland, New Zealand.

 • We are in mid city, near the harbour, shops, boats, bus station, train station, restaurants and theatres. (view map)
 • We offer General English classes at 7 levels, Academic English preparation classes, FCE and CAE, Business English (BEC) classes, plus some other courses and programmes.
 • Our classes have an average of 11-13 students and our minimum age is 18 years old.
 • Job Club. We help our students find part time jobs
 • Every Friday afternoon we also have conversation/special classes, Job Club class, movie in our school movie theatre with free popcorn, IELTS/TOEIC practice tests or a cheap activity as options.
 • We are an NZQA Category 1 registered and accredited school. You can read more here.
 • We arrange Homestays with a New Zealand family and accommodation at City Apartments.
 • Great facilities.
 • A full range of daily after school activities, social programmes, free activities and weekend trips are also organised.
 • Native language counsellors, academic counselling/placement for further study is free for Worldwide Students.
  We look forward to seeing you at our school!

General English Course

Morning Classes เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 12.15 น. เปิดสอนทั้งหมด 7 ระดับ ตั้งแต่ Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced และ Proficiency นักเรียนทุกคนต้องผ่านการทดสอบวัดระดับในวันแรกที่เข้าเรียนก่อน และในระหว่างที่เรียนจะต้องสอบผ่านในทักษะต่างๆที่ได้เรียนไป ซึ่งการสอบจะมีในวันพุธที่หนึ่งและสามในแต่ละเดือน ซึ่งจะทดสอบทักษะด้าน การอ่าน/การพูด และ การเขียน/การฟัง อีกทั้งอาจารย์จะให้หารประเมินไวยากรณ์และคำศัพท์ ในแต่ละระดับอาจารย์จะสอนไวยากรณ์และทักษะที่จำเป็น ซึ่งอาจารย์จะช่วยพัฒนาการเขียนการอ่านด้วยการฝึกต่างๆ

Afternoon classes เรียนวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 1.30 ถึง 3.30pm และมีวิชาเลือกในวันศุกร์ จะเน้นในด้านการฟังและการพูดซึ่งจะใช้การจับคู่และกลุ่ม การพูดคุยในหัวข้อที่หลากหลาย และจากเกมส์ เพลง วีดีโอ คำศัพท์ แบบฝึกหัด ที่จะช่วยพัฒนา การฟังและการพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Afternoon Special class options เรียนวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 1.30 to 3.30pm และมีวิชาเลือกในวันศุกร์
นอกจากเปิดสอน General English ในช่วงบ่ายแล้ว ทางโรงเรียนยังมีการเสนอชั้นเรียนพิเศษในช่วงบ่ายสำหรับนักเรียน Full-time General English นอกจากนี้ยังมีใน Academic English Pronunciation, New Zealand Studies และ Self Access วิชาเลิกเหล่านี้ และวิชาเลือกใหม่อื่นๆที่ถูกเสนอซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียน วิชาเลือกใหม่นี้จะประกาศหนึ่งอาทิตย์ก่อนจะเริ่มคลาสใหม่ ตารางสำหรับวิชาเลือกจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และวิชาเลือกใหม่ๆจะถูกเพิ่มเข้าไป ดังนั้นนักเรียนไม่สามารถสมัครจากต่างประเทศได้

Self Access การศึกษาส่วนบุคคล เป็นหลักสูตรเลือกในช่วงบ่ายที่ถภูกออกแแบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลาย นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ในการตัดสินใจเลือกว่าทักษะด้านไหนที่นักเรียนคนนั้นต้องปรับปรุง และอาจารย์ก็จะทำการออกแบโปรแกรมสำหรับนักเรียนแต่ละคนในแต่ละระดับ ตามความสนใจ และปัญหาของแต่ละบุคคล นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุด และคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหนังสือ วีดีโอ เทป นิตยสาร แบบฝึกหัดไวยากรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเว็บไซต์

Friday afternoon options นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนการสนทนา ในหัวข้อพิเศษ ชมภาพยนต์ ลงสอบIELTS หรือ TOEIC หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งทางโรงเรียนจะจัดอยู่ในราคาถูกคืออยู่ที่ NZ$10 แต่บางครั้งโรงเรียนก็เสนอกิจกรรมที่ราคาสูงขึ้นประมาณ NZ$50

Worldwide School of English

80 Anzac Ave
Auckland 1010

ขอบคุณข้อมูลจากทางสถาบันและเว็บไซด์ https://www.educatepark.com/study-in-new-zealand/