แปลเพลง ZERO ATTITUDE – SOYOU X IZONE (Thaisub)

แปลเพลง ZERO ATTITUDE – SOYOU X IZONE เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง ZERO ATTITUDE – SOYOU X IZONE Thaisub

แปลเพลง ZERO ATTITUDE - SOYOU X IZONE

Artist: SOYOU X IZONE
Song: ZERO ATTITUDE

แปลเพลง ZERO ATTITUDE – SOYOU X IZONE ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/KRN8351RHLI

แปลเพลง ZERO ATTITUDE – SOYOU X IZONE ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157469

Youtube Official : https://youtu.be/WGVpBTw3PYo

เนื้อเพลง ZERO ATTITUDE – SOYOU X IZONE
도도한 걸음, 턱 끝은 더 치켜 들어
시선은 살짝 가느다랗게 깔고서
찌를 듯한 하이힐보단 워커가 나아
그게 내 ATTITUDE

나 같은 앤 처음 일거야 아마
Bet you gonna like it like it
익숙해지는 게 좋을 거야
보여줄게 다 단 내 방식대로
받아들여 날 (Refresh!)

It’s real, real me, real real me
낯설겠지 but 너도 알게 될거야
지금의 내 모습은 Zero
예전의 나는 지워
I’m gonna shake it off,
you better shake it off

ATTITUDE
I got new ATTITUDE I got new ATTITUDE
I got new A-T-T-I-T-U-D-E
ATTITUDE
Zero is new ATTITUDE
Zero is new ATTITUDE
I got new A-T-T-I-T-U-D-E

Zero to hunnid, 솔직하게 다 말할게
가식 따윈 다 갖다 버린 내 모습을
쿨 하다 못해 차가운 내 New ATTITUDE
놀라워도 놀라지 말아줬음 해

나 같은 앤 처음 일거야 아마
Bet you gonna like it like it
익숙해지는 게 좋을 거야
보여줄게 다 단 내 방식대로
받아들여 날 (Refresh!)

It’s real, real me, real real me
낯설겠지 but 너도 알게 될거야
지금의 내 모습은 Zero
예전의 나는 지워
I’m gonna shake it off,
you better shake it off

Now I could be your hero
나의 액션은 필요없어 B-roll
남의 눈치 따윈 안봐 거의 Zero
Sugar mamis look a little thirsty
계속 바뀌는 우린 젊지
그래 나는 없어 버르장머리
My attitude 너무도 거대한거지
내 가족 Going up H1GHR
머리 천장에 닿여
우릴 욕하던 애들의
머리는 지금 과열

ATTITUDE
Zero is new ATTITUDE
Zero is new ATTITUDE
I got new A-T-T-I-T-U-D-E

Bet you gonna like it like it
익숙해지는 게 좋을 거야
Bet you gonna like it like it

It’s real, real me, real real me
낯설겠지 but 너도 알게 될거야
지금의 내 모습은 Zero
예전의 나는 지워
I’m gonna shake it off,
you better shake it off

ATTITUDE
I got new ATTITUDE
I got new ATTITUDE
I got new A-T-T-I-T-U-D-E
ATTITUDE
Zero is new ATTITUDE
Zero is new ATTITUDE
I got new A-T-T-I-T-U-D-E

 

กลับหน้ารวมเพลง –