แปลเพลง You’ve Got A Friend – James Taylor (Thaisub ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง You’ve Got A Friend – James Taylor เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง You’ve Got A Friend – James Taylor Thaisub

แปลเพลง You’ve Got A Friend – James Taylor

Artist: James Taylor
Song: You’ve Got A Friend

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/3eTImj6pf2o

แปลเพลง You’ve Got A Friend – James Taylor ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/youve-got-a-friend-james-taylor/

Youtube Official : https://youtu.be/xEkIou3WFnM

เนื้อเพลง You’ve Got A Friend – James Taylor

When you’re down and troubled
And you need some love and care
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night

You just call out my name
And you know wherever I am
I’ll come running, to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I’ll be there
You’ve got a friend

If the sky above you
Grows dark and full of clouds
And that old north wind begins to blow
Keep your head together
And call my name out loud
Soon you’ll hear me knocking at your door

You just call out my name
And you know wherever I am
I’ll come running, running, yeah, yeah, to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I’ll be there, yes, I will

Now, ain’t it good to know that you’ve got a friend
When people can be so cold?
They’ll hurt you, yes, and desert you
And take your soul if you let them, oh, but don’t you let them

You just call out my name
And you know wherever I am
I’ll come running, running, yeah, yeah, to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I’ll be there, yes, I will
You’ve got a friend
You’ve got a friend

Ain’t it good to know you’ve got a friend?
Ain’t it good to know, ain’t it good to know, ain’t it good to know
You’ve got a friend?
Oh yeah now, you’ve got a friend
Yeah baby, you’ve got a friend
Oh yeah, you’ve got a friend