แปลเพลง You’re the Inspiration – Chicago (Thaisub)

แปลเพลง You’re the Inspiration – Chicago เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง You’re the Inspiration – Chicago Thaisub

แปลเพลง You're the Inspiration - Chicago

Artist: Chicago
Song: You’re the Inspiration

แปลเพลง You’re the Inspiration – Chicago ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/SZoz_l1Ujt8

แปลเพลง You’re the Inspiration – Chicago ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=1066

Youtube Official : https://youtu.be/PBJ8xk_t5y4

เนื้อเพลง You’re the Inspiration – Chicago
You know our love was meant to be
The kind of love to last forever
And I want you here with me
From tonight until the end of time
You should know
Everywhere I go
Always on my mind
In my heart
In my soul
Baby
You’re the meaning in my life
You’re the inspiration
You bring feeling to my life
You’re the inspiration
Want to have you near me
I want to have you hear me saying
“No one needs you more than I need you”
And I know (And I know)
Yes I know that it’s plain to see
So in love when we’re together
Now I know (Now I know)
That I need you here with me
From tonight until the end of time
You should know (Yes, you need to know )
Everywhere I go
You’re always on my mind
You’re in my heart
In my soul
You’re the meaning in my life
You’re the inspiration
You bring feeling to my life
You’re the inspiration
Want to have you near me
I want to have you hear me saying
“No one needs you more than I need you”
(No one needs you more than I)
Want to have you near me
I want to have you hear me saying
“No one needs you more than I need you”
(No one needs you more)
You’re the meaning in my life
You’re the inspiration
You bring feeling to my life
You’re the inspiration
When you love somebody
‘Til the end of time
When you love somebody
Always on my mind / No one needs you more than I
When you love somebody
‘Til the end of time
When you love somebody
Always on my mind / No on needs you more than I

กลับหน้ารวมเพลง –