แปลเพลง Your moonlight – Do You Like Brahms OST (Thaisub)

แปลเพลง Your moonlight – Do You Like Brahms OST) เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Your moonlight – Do You Like Brahms OST) Thaisub

แปลเพลง Your moonlight - Do You Like Brahms OST

Artist: Do You Like Brahms OST)
Song: Your moonlight

แปลเพลง Your moonlight ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/KEQ4lx9x3y8

แปลเพลง Your moonlight ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=151596

Youtube Official : https://youtu.be/E_Anrap33oM

เนื้อเพลง Your moonlight – Do You Like Brahms OST)

몇 번을 걸어왔던 길 끝엔
네가 있어서 참 좋았어
지금도 난 행복해

익숙해진 우리의 길 오
변하지 않게 내게 남아줘요
내 곁에서 oh love

깊어진 너의 달빛이 꿈에서 보여요
똑같은 너의 하늘은 몇 번을 더 보아도
난 행복해 나에겐 언제나 넌 꿈이야
이미 넌 충분해

언제나 바래왔던 그 사람
바라만봐도 참 좋았어
그걸로 충분했어

온종일 밤을 새워도 오
너의 생각은 멈춰지지 않아
한순간도 oh love

깊어진 너의 달빛이 꿈에서 보여요
똑같은 너의 하늘은 몇 번을 더 보아도
난 행복해 나에겐 언제나 넌 꿈이야
이미 충분하니까

또 오랜 시간이 흘러
내 손 잡은 사람
너이길 바래 그저 우리 함께 있다면

깊어진 마음이 너를 향해 있어
아프던 지난 날들은 이젠 모두 지워줄게

몇 번을 보아도 언제나 넌 꿈이야
이미 넌 충분해

กลับหน้ารวมเพลง –