แปลเพลง You Will Be Found – Sam Smith & Summer Walker (Thaisub)

แปลเพลง You Will Be Found – Sam Smith & Summer Walker เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง You Will Be Found – Sam Smith & Summer Walker Thaisub

แปลเพลง You Will Be Found - Sam Smith

Artist: Sam Smith & Summer Walker
Song: You Will Be Found

แปลเพลง You Will Be Found – Sam Smith & Summer Walker ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/hH4EybmqG3Y

แปลเพลง You Will Be Found – Sam Smith & Summer Walker ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=164277

Youtube Official : https://youtu.be/7VkEKqfmF-I

เนื้อเพลง You Will Be Found – Sam Smith & Summer Walker
Have you ever felt like nobody was there?
Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere?
Have you ever felt like you could disappear?
Like you could fall and no one would hear?

Well, let that lonely feeling wash away
Maybe there’s a reason to believe you’ll be okay
‘Cause when you don’t feel strong enough to stand
You can reach, reach out your hand

And oh, someone will come running
And I know they’ll take you home

Even when the dark comes crashing through
When you need a friend to carry you
And when you’re broken on the ground
You will be found
So let the sun come streaming in
‘Cause you’ll reach up and you’ll rise again
Lift your head and look around
You will be found
You will be found

There’s a place where we don’t have to feel unknown
And every time you call out you’re a little less alone
Oh, if you only say the word
Oh, from across the silence your voice is heard

Even when the dark comes crashing through
When you need a friend to carry you
And when you’re broken on the ground
You will be found
So let the sun come streaming in
‘Cause you’ll reach up and you’ll rise again
Lift your head and look around
You will be found
You will be found
You will be found…
(Ooh)
Ah ah

Out of the shadows
The morning is breaking and all is new, and all is new
It’s filling up the empty
And suddenly I see that all is new, all is new

Even when the dark comes crashing through
When you need a friend to carry you
And when you’re broken on the ground
You will be found
So let the sun come streaming in
‘Cause you’ll reach up and you’ll rise again
Lift your head and look around
You will be found

กลับหน้ารวมเพลง –