แปลเพลง YOU! – LANY (Thaisub ความหมาย ซับไทย เนื้อเพลง)

แปลเพลง YOU! – LANY ความหมายเพลง เนื้อเพลง YOU! – LANY ซับไทย Thaisub Artist: LANY Album: Mama’s Boy Released: 2020 Genre: Pop YOU! – LANY Lyric

แปลเพลง YOU! – LANY

Artist: LANY
Song: YOU!

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/5ANCM6E_rgA

แปลเพลง YOU! – LANY ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/songs-translation/you-lany-thaisub/

Youtube Official : https://youtu.be/HEAn4FqXFY4

 

เนื้อเพลง YOU! – LANY

[Intro]
One, two
One, two, three

[Verse 1]
Like water in the desert
Impossible to find
But you found me when I was broken
Put me back together, gave me life
Like a flower in the concrete
So beautiful and rare
You gave me hope when I was empty
Walked me through the fire, you were there

[Chorus]
You’re the sun to the moon
You’re my ocean painted blue
You, I’m nothing without you
(Without you, without you)

[Verse 2]
Like an angel in a nightmare
You opened up my eyes
Lookin’ in all the wrong places
You’re the one I needed this whole time

[Chorus]
You’re the sun to the moon
You’re my ocean painted blue
You, I’m nothing without you
(Without you, without you)
You’re the light in the dark
You’re the arrow through my heart
You, I’m nothing without you (Oh, oh)
I’m nothing without you (Oh, oh)
I’m nothing without you (Oh, oh)
I’m nothing without you

[Bridge]
I’m nothing without you
I’m nothing without you
I’m nothing without you
I’m nothing without you
You’re the air in my lungs
You’re the veins to my blood
Yeah, you, I’m nothing without you

[Chorus]
You’re the sun (The sun) to the moon (The moon)
You’re my ocean painted blue
You (Yeah), I’m nothing without you (Oh)
(Without you, without you)
You’re the light in the dark
You’re the arrow through my heart
You, I’m nothing without you (Oh, oh)
I’m nothing without you (Oh, oh)
I’m nothing without you (Oh, oh)
I’m nothing without you