แปลเพลง You Are The Traffic – COIN (Thaisub)

แปลเพลง You Are The Traffic – COIN เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง You Are The Traffic – COIN Thaisub

แปลเพลง You Are The Traffic - COIN

Artist: COIN
Song: You Are The Traffic

แปลเพลง You Are The Traffic – COIN ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/u53cuQ0rlg0

แปลเพลง You Are The Traffic – COIN ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=151977

Youtube Official : https://youtu.be/xaxfg9xtPzM

เนื้อเพลง You Are The Traffic – COIN
Everyone still looks the same
Except you
And the kids are running faster now
But they’re not moving
And how come
Everyone’s in the way
Except you
We’re frozen in the fast lane
But where are we going?
Hey what can I say?
I keep splitting in two
Hey what a mistake
There’s no me without you
Everyone’s in the way
Except you
Problem solved
I guess I get too focused on when I arrive
Careful now
I guess it isn’t up for me to decide
If I get some color on my cheeks
Hey what can I say?
I keep splitting in two
Hey what a mistake
There’s no me without you
You are the problem
You are the traffic
Oh god I get so eager
That I lose sight of what’s in front of me
Oh I’m submitting to the season
Why try to fight it?
Hey what can I say?
I keep splitting in two
Hey what a mistake
There’s no me without you
There’s no me without you
You are the problem
You are the traffic

กลับหน้ารวมเพลง –