แปลเพลง You All Over Me – Taylor Swift (Thaisub)

แปลเพลง You All Over Me – Taylor Swift เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง You All Over Me – Taylor Swift Thaisub

แปลเพลง You All Over Me - Taylor Swift

Artist: Taylor Swift
Song: You All Over Me

แปลเพลง You All Over Me – Taylor Swift ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/9002tILKHWE

แปลเพลง You All Over Me – Taylor Swift ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158446

Youtube Official : https://youtu.be/XKaMUm7YwZc

เนื้อเพลง You All Over Me – Taylor Swift
Once the last drop of rain has dried off the pavement
Shouldn’t I find a stain, but I never do
The way the tires turn stones, on old county roads
They leave ’em muddy underneath
Reminds me of you
You find graffiti on the walls of old bathroom stalls
You know, you can scratch it right off
It’s how it used to be
But like the dollar in your pocket that’s been spent and traded in
You can’t change where it’s been
Reminds me of me

I lived, and I learned
Had you, got burned
Held out, and held on
God knows, too long
And wasted time, lost tears
Swore that I’d get out of here
But no amount of freedom gets you clean
I’ve still got you all over me

The best and worst day of June
Was the one that I met you
With your hands in your pockets
And your ‘don’t you wish you had me’ grin
But I did, so I smiled, and I melted like a child
Now every breath of air I breathe reminds me of then

And I lived, and I learned
Had you, got burned
Held out, and held on
God knows, too long
And wasted time, lost tears
Swore that I’d get out of here
But no amount of freedom gets you clean
I’ve still got you all over me

I lived, and I learned
And found out what it was to turn around
And see, that we
Were never really meant to be
So I lied, and I cried
And I watched a part of myself die
‘Cause no amount of freedom gets you clean
I’ve still got you all over me
I’ve still got you all over me
Still got you all over me

 

กลับหน้ารวมเพลง –