แปลเพลง Yeonnam-dong – Dvwn (Thaisub)

แปลเพลง Yeonnam-dong – Dvwn เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Yeonnam-dong – Dvwn Thaisub

แปลเพลง Yeonnam-dong - Dvwn

Artist: Dvwn
Song: Yeonnam-dong

แปลเพลง Yeonnam-dong – Dvwn ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/NKLVhfjxWu0

แปลเพลง Yeonnam-dong – Dvwn ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158710

Youtube Official : https://youtu.be/vHAOZlRsmz8

เนื้อเพลง Yeonnam-dong – Dvwn
잔뜩 취한 채 홍대
주위를 털레털레 걷다가
자주 갔던 카페 거리 앞에
멈춰 선 발은 왜인지
집 반대편으로 가려해
어디쯤 인지도 모른 채
마냥 걷다 보니 어느새
익숙한 곳이야
너와 걸어본 탓에
허전한 마음이야
Tell me why
나 그 곳에 머물러있어
폰을 들었다 놔
너와 걷던 거리에
생각보다도 길어지네 더 (길어지네 더)
어디 기대서 (어디 기대서)
쉬고 싶었지만 내가 바뀌었나 봐
예전에 비해서 (예전에 비해서)
Now look at the fashion (look at the fashion) ay
I do it big (I do it big) huh
모든 게 잘 풀렸다지만
난 깨달은 게 있어
That I be losin’ some
이걸 먼저 알았다면 달랐을지도
아니 어쩌면 지금 나와 똑같을지 몰라
Like it or not
오늘도 이 거리에 넌 없는 것 같애
But I’m lookin’ for you
나는 어느새
연남동 거리야
너와 걸어본 탓에
슬퍼진 거리야
나도 모르게
또 거리를 두리번
한 번쯤 마주치길
바라는 건가 oh oh
기억이 기억해
건물 사이사이로
I’m lookin’ for you
그때 그 미로 속
연남동 거리야
한적했던 이곳엔
부쩍 사람이 많아진 것 같아
연남동 거리야
넌 지금 어디야

 

กลับหน้ารวมเพลง –