แปลเพลง Work Hard – DKB (Thaisub)

แปลเพลง Work Hard – DKB เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Work Hard – DKB Thaisub

แปลเพลง Work Hard - DKB

Artist: DKB
Song: Work Hard

แปลเพลง Work Hard – DKB ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/T80cKtwXSX0

แปลเพลง Work Hard – DKB ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=154533

Youtube Official : https://youtu.be/x_Rzu0t_LIc

เนื้อเพลง Work Hard – DKB
So brave
For you
매일 난 일해 난 일해 난 일해요
매일 난 일해 난 일해 난 일해요
매일 난 일해 난 일해 난 일해요
매일 난 일해 난 일해 난 일해요넌 여기가 어울리지 않아
초라하고 말 없는 너와 나의 식사
넌 너무 빛나니까 넌 화려해야만 해
넌 아름다우니까 난 일해야만 해

너와의 미래를 위해 너의 행복을 위해
넌 Penthouse와 Ferrari와 Wine
그런 게 너에겐 더 어울려 예쁘니까
너를 위해 열심히 난 일을 해야 돼

매일 난 일해 난 일해 난 일해요 (Yeah yeah for you)
매일 난 일해 난 일해 난 일해요 (Yeah yeah for you)
넌 아름다워 So 그런 너를 위해서
나 뭐든 다 해줄게 Baby you’d only one
매일 난 일해 난 일해 난 일해요

넌 계속 빛나야만 해
Like bust down Cartier
잘 어울려 빨간 Rari에서
내리는 모습은 화보 그 자체 자체발광 내 눈앞에
멋이 흘러 Drip drip
오늘따라 넌 더 Lit Lit Like RiRi
네 립스틱 Wanna lick it wanna lick it

9 to 5로는 부족해 9 to 9
너만의 남자가 되기 위해서 난
Until the day I ballin’
다 줄게 네게 All-in

너와의 미래를 위해 너의 행복을 위해
넌 Penthouse와 Ferrari와 Wine
그런 게 너에겐 더 어울려 예쁘니까
너를 위해 열심히 난 일을 해야 돼 Yeah

매일 난 일해 난 일해 난 일해요 (Yeah yeah for you)
매일 난 일해 난 일해 난 일해요 (Yeah yeah for you)
넌 아름다워 So 그런 너를 위해서
나 뭐든 다 해줄게 Baby you’d only one
매일 난 일해 난 일해 난 일해요

I work hard 난 매일매일 hustle hustle hard
(I work hard 난 매일매일 hustle hustle hard)
Everyday I’ll make you feel like a princess
넌 그럴 자격 있어 Miss Beautiful

I work hard 난 매일매일 hustle hustle hard
(I work hard 난 매일매일 hustle hustle hard)
Everyday I’ll make you feel like a princess
넌 그럴 자격 있어 Miss Beautiful

매일 난 일해 난 일해 난 일해요 (I work hard 난 매일매일 hustle hustle hard)
매일 난 일해 난 일해 난 일해요 (Yeah yeah for you)
매일 난 일해 난 일해 난 일해요 (I work hard 난 매일매일 hustle hustle hard)
매일 난 일해 난 일해 난 일해요

 

กลับหน้ารวมเพลง –