แปลเพลง Wonder – Shawn Mendes (Thaisub)

แปลเพลง Wonder – Shawn Mendes เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Wonder – Shawn Mendes Thaisub

แปลเพลง Wonder - Shawn Mendes

Artist: Shawn Mendes
Song: Wonder

แปลเพลง Wonder – Shawn Mendes ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Kzwkz1ERVwA

แปลเพลง Wonder – Shawn Mendes ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=153751

Youtube Official : https://youtu.be/fHeQemJJQII

เนื้อเพลง Wonder – Shawn Mendes

I wonder, if I’m being real
Do I speak my truth or do I filter to how I feel?
I wonder, wouldn’t it be nice
To live inside a world that isn’t black and white?
I wonder, what it’s like to be my friends
Hope that they don’t think I forget about them
I wonder
I wonder

Right before I close my eyes
The only thing that’s on my mind
Been dreaming that you feel it too
I wonder what it’s like to be loved by you
Yeah
I wonder what it’s like
I wonder what it’s like to be loved by…

I wonder, why I’m so afraid
Of saying something wrong and never said I was a saint
I wonder, when I cry into my hands
I’m conditioned to feel like it makes me less of a man
And I wonder if some day you’ll be by my side
And tell me that the world will end up alright
I wonder
I wonder

Right before I close my eyes
The only thing that’s on my mind
Been dreaming that you feel it too
I wonder what it’s like to be loved by you
Yeah
I wonder what it’s like
I wonder what it’s like to be loved by you

I wonder what it’s like to be loved by you
Yeah
I wonder what it’s like to be loved by you
I wonder what it’s like to be loved by…

Right before I close my eyes
The only thing that’s on my mind
Been dreaming that you feel it too
I wonder what it’s like to be loved by you

กลับหน้ารวมเพลง –