แปลเพลง Without You – Mariah Carey (Thaisub)

แปลเพลง Without You – Mariah Carey เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Without You – Mariah Carey Thaisub

แปลเพลง Without You - Mariah Carey

Artist: Mariah Carey
Song: Without You

แปลเพลง Without You – Mariah Carey ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/KdWzb1Q4iiQ

แปลเพลง Without You – Mariah Carey ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=66490

Youtube Official : https://youtu.be/Hat1Hc9SNwE

เนื้อเพลง Without You – Mariah Carey
No I can’t forget this evening or your face as you were leaving
But I guess that’s just the way the story goes
You always smile, but in your eyes
Your sorrow shows
Yes, it shows
No I can’t forget tomorrow
When I think of all my sorrow
When I had you there but then I let you go
And now it’s only fair that I should let you know
What you should know
I can’t live
If living is without you
I can’t live
I can’t give anymore
I can’t live
If living is without you
I can’t give
I can’t give anymore
Well, I can’t forget this evening or your face as you were leaving
But I guess that’s just the way the story goes
You always smile, but in your eyes
Your sorrow shows
Yes, it shows
I can’t live
If living is without you
I can’t live
I can’t give anymore
I can’t live
If living is without you
I can’t live
I can’t give anymore
No no no no I can’t live
If living is without you
I can’t live
I can’t give anymore
I can’t live

กลับหน้ารวมเพลง –