แปลเพลง Without You – G Dragon Feat ROSE (Thaisub)

แปลเพลง Without You – G Dragon Feat ROSE เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Without You – G Dragon Feat ROSE Thaisub

แปลเพลง Without You - G Dragon Feat ROSE

Artist: G Dragon Feat ROSE
Song: Without You

แปลเพลง Without You – G Dragon Feat ROSE ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/SGr4qzKR-tE

แปลเพลง Without You – G Dragon Feat ROSE ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158267

Youtube Official : https://youtu.be/hmJCg_fet4w

เนื้อเพลง Without You – G Dragon Feat ROSE
Love is painful, all the love is painful
Love is painful
Painful, painful, painful
Love is painful, all the love is painful
바보처럼 반복 that’s what I always do
But pain is beautiful, it’s same as you
희망은 실망으로 소망은 절망으로
사랑이 깊어질수록 아픔은 deep해 더
이번엔 다를 거란 착각 혹은 기대, uh
결국, 몇 년이 지났을까 영원이란 건 없다
결국, 인연이 아닌 걸까 다시 혼자가 되다
겨우, 겨우, 겨우, 진짜 사랑을 찾은 줄 알다가
결국, 또 결국, 이렇게 끝나버린다
내 마음은 처음부터 그대로인데
상처로 가득해 이젠 그대로인해
점점 변해가 차가운 네 목소리에 나도 식어가고
멀어지는 우리 사이 되돌리기엔
아무 감정 없이 서로를 맴돌기엔
힘에 겨워 나 이별을 선물하고 돌아서
I’m fallin’ without you
I’m fallin’ without you
결국, 누구의 잘못일까 사랑이란 건 없다
결국, 이별이 지는 걸까 지쳐 나 잠이 들다
겨우, 겨우, 겨우, 여기까지가 마지막인지 우린
결국, 또 결국, 또 다시 남이 되나
내 마음은 처음부터 그대로인데
상처로 가득해 이젠 그대로인해
점점 변해가 차가운 네 목소리에 나도 식어가고
멀어지는 우리 사이 되돌리기엔
아무 감정 없이 서로를 맴돌기엔
힘에 겨워 나 이별을 선물하고 돌아서
I’m fallin’ without you
Yeah, I’m fallin’ without you, hey
Let’s go, 처음에는 몰랐겠지
그녀의 빈 자리가 좋았겠지
하루 이틀 모레 지나 보낸 뒤에서야
비로소 그녀가 고맙겠지
몰랐겠지 네 자신에 대해
너 없이 잘 살 수 있다던 그 확신에 대해
오늘과 다른 내일 벌써 1, 2년
이 시련만큼 늘어나는 미련
시간이 지나면 달라지길 기도해
For you, my baby
내 마음은 처음부터 그대로인데
상처로 가득해 이젠 그대로인해
점점 변해가 차가운 네 목소리에 나도 식어가고
멀어지는 우리 사이 되돌리기엔
아무 감정 없이 서로를 맴돌기엔
힘에 겨워 나 이별을 선물하고 돌아서
I’m fallin’ without you

 

กลับหน้ารวมเพลง –