แปลเพลง Wildest Dreams – Taylor Swift (Thaisub)

แปลเพลง Wildest Dreams – Taylor Swift เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Wildest Dreams – Taylor Swift Thaisub

แปลเพลง Wildest Dreams - Taylor Swift

Artist: Taylor Swift
Song: Wildest Dreams

แปลเพลง Wildest Dreams – Taylor Swift ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/wJ9aXFQeL_A

แปลเพลง Wildest Dreams – Taylor Swift ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=58094

Youtube Official : https://youtu.be/5cs77TyQ95o

เนื้อเพลง Wildest Dreams – Taylor Swift
He said, “Let’s get out of this town
Drive out of the city, away from the crowds”
I thought heaven can’t help me now
Nothing lasts forever, but this is gonna take me down
He’s so tall and handsome as hell
He’s so bad but he does it so well
I can see the end as it begins
My one condition is
Say you’ll remember me standing in a nice dress
Staring at the sunset, babe
Red lips and rosy cheeks
Say you’ll see me again
Even if it’s just in your wildest dreams, ah-ha
Wildest dreams, ah-ha
I said, “No one has to know what we do”
His hands are in my hair, his clothes are in my room
And his voice is a familiar sound
Nothing lasts forever but this is getting good now
He’s so tall and handsome as hell
He’s so bad but he does it so well
And when we’ve had our very last kiss
My last request is
Say you’ll remember me standing in a nice dress
Staring at the sunset, babe
Red lips and rosy cheeks
Say you’ll see me again
Even if it’s just in your wildest dreams, ah-ha
Wildest dreams, ah-ha
You’ll see me in hindsight
Tangled up with you all night
Burnin’ it down
Someday when you leave me
I bet these memories
Follow you around
You’ll see me in hindsight
Tangled up with you all night
Burnin’ it down
Someday when you leave me
I bet these memories
Follow you around
Say you’ll remember me standing in a nice dress
Staring at the sunset, babe
Red lips and rosy cheeks
Say you’ll see me again
Even if it’s just pretend
Say you’ll remember me standing in a nice dress
Staring at the sunset, babe
Red lips and rosy cheeks
Say you’ll see me again
Even if it’s just in your (Just pretend, just pretend)
Wildest dreams, ah-ha
In your wildest dreams, ah-ha
(Even if it’s just in your)
In your wildest dreams, ah-ha
In your wildest dreams, ah-ha

 

กลับหน้ารวมเพลง –