แปลเพลง Who’s laughing now – Ava Max (Thaisub)

แปลเพลง Who’s laughing now – Ava Max เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Who’s laughing now – Ava Max Thaisub

แปลเพลง Who's laughing now - Ava Max

Artist: Ava Max
Song: Who’s laughing now

แปลเพลง Who’s laughing now – Ava Max ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/FmJThpPCBNw

แปลเพลง Who’s laughing now – Ava Max ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157865

Youtube Official : https://youtu.be/89S-RbszwJE

เนื้อเพลง Who’s laughing now – Ava Max
Never knew the sting of a stranger
Never felt the words like a razor
But I won’t give a damn ’bout it later
All the little digs doesn’t matter
Writin’ down a brand new chapter
Where there’s only love, never anger
So lonely in your bed
Does breakin’ me make you feel good?
Guess you don’t understand
What goes around, comes around
Don’t ya know that I’m stronger?
Don’t ya see me in all black?
Don’t ya cry like a baby?
Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha
Who’s laughing now?
Know that it’s over
Don’t ya know I won’t call back?
Don’t ya cry like a baby?
Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha
Who’s laughing now?
You’ll never see me blue, never bleedin’
Hope you understand how I’m feelin’
I’m turnin’ off my phone like I’m leaving (bye)
Pushed me to the edge, now it’s over
Shuttin’ off the hate, gettin’ closure
This will be the dust when I’m older
So lonely in your bed
Does breakin’ me make you feel good?
Guess you don’t understand
What goes around, comes around
Don’t ya know that I’m stronger?
Don’t ya see me in all black?
Don’t ya cry like a baby?
Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha
Who’s laughing now?
Know that it’s over
Don’t ya know I won’t call back?
Don’t ya cry like a baby?
Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha
Who’s laughing now?
Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha
Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha
Who’s laughing now?
It’s comical, hysterical
So ridiculous, think you messed me up
Don’t ya know that I’m stronger?
Don’t ya see me in all black?
Don’t ya cry like a baby? (oh)
Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha
Who’s laughing now?
Know that it’s over
Don’t ya know I won’t call back? (call back)
Don’t ya cry like a baby?
Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha
Who’s laughing now?

 

กลับหน้ารวมเพลง –