แปลเพลง White Dress – Lana Del Rey (Thaisub)

แปลเพลง White Dress – Lana Del Rey เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง White Dress – Lana Del Rey Thaisub

แปลเพลง White Dress - Lana Del Rey

Artist: Lana Del Rey
Song: White Dress

แปลเพลง White Dress – Lana Del Rey ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/W2Sd8QH-YRk

แปลเพลง White Dress – Lana Del Rey ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158362

Youtube Official : https://youtu.be/yJuV8PDwvC8

เนื้อเพลง White Dress – Lana Del Rey
Sun, stare, don’t care with my head in my hands
Thinking of a simpler time
Like Sun Ra, feel small but I
Had it under control every time

When I was a waitress
Wearing a white dress
Look how I do this
Look how I got this

When I was a waitress
Working the night shift
You were my man
Felt like I got this

Down at the men in music business conference
Down in Orlando, I was only nineteen
Down at the men in music business conference
I only mention it ’cause it was such a scene
And I felt seen, mm…

Summer, sizzling, listening to
Jazz out on the lawn
Listening to White Stripes
When they were white hot
Listening to rock all day long

When I was a waitress
Wearing a tight dress
Handling the heat
I wasn’t famous
Just listening to
Kings of Leon to the beat

Like look how I got this
Look how I got this
Just sing in the street
Down at the men in music business conference
I felt free ’cause I was only nineteen
Such a scene

Summer’s summer’s almost gone
We were talking ’bout life
We were sitting outside till dawn
But I would still go back
If I could do it all again, I thought
Because it made me feel
Made me feel like a god
‘Cause it made me feel
Made me feel like a god
Somehow it made me feel
Made me feel like a god

When I was a waitress
Wearing a white dress
Look how I do this
Look how I got this

When I was a waitress
Working the night shift
You were my man
Felt like I got this

Down at the men in music business conference
Down in Orlando, I was only nineteen
Down at the men in music business conference
I only mention it ’cause it was such a scene
And I felt seen, mm…

When I was a waitress
Wearing a tight dress
Like look how I do it
Look how I got this
When I was a waitress
Wearing a tight dress
Like look how I do this
Look how I got this

Made me feel
Made me feel like a god
It kinda makes me feel
Like maybe I was better off
Because it made me feel
Made me feel like a god
Kinda makes me feel
Like maybe I was better off

 

กลับหน้ารวมเพลง –