แปลเพลง Wherever You Are – Kodaline (Thaisub)

แปลเพลง Wherever You Are – Kodaline เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Wherever You Are – Kodaline Thaisub

แปลเพลง Wherever You Are - Kodaline

Artist: Kodaline
Song: Wherever You Are

แปลเพลง Wherever You Are – Kodaline ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/zn-oZPpa5YI

แปลเพลง Wherever You Are – Kodaline ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156909

Youtube Official : https://youtu.be/aE-hvefJI_0

เนื้อเพลง Wherever You Are – Kodaline
You say you love me
You say you care
And when you’re with me
My future’s there
We get carried away in emotion
We get lost in each other’s eyes
And we forget what we regret
As we cast our fears aside
When the world’s getting hard
I will go to wherever you are
Running blind in the dark
I will go to wherever you are
Wherever you are
That’s where I’ll be
Wherever you are
That’s where I’ll be
Forget the violence
Forget the world
I see you smiling
I’m lost for words
We get carried away in emotion
We get lost in each other’s eyes
And we forget what we regret
As we cast our fears aside
When the world’s getting hard
I will go to wherever you are
Running blind in the dark
I will go to wherever you are
Wherever you are
That’s where I’ll be
Wherever you are
That’s where I’ll be
That’s where I’ll be
I swear I’ll be
When the world’s getting hard
I will go to wherever you are
Running blind in the dark
I will go to wherever you are
Wherever you are
That’s where I’ll be
Wherever you are
That’s where I’ll be

 

กลับหน้ารวมเพลง –