แปลเพลง Where You Go I Follow – Justin Bieber feat. Pink Sweat$ (Thaisub)

แปลเพลง Where You Go I Follow – Justin Bieber feat. Pink Sweat$ เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Where You Go I Follow – Justin Bieber feat. Pink Sweat$ Thaisub

แปลเพลง Where You Go I Follow - Justin Bieber

Artist: Justin Bieber feat. Pink Sweat$, Chandler Moore, Judah Smith
Song: Where You Go I Follow

แปลเพลง Where You Go I Follow – Justin Bieber feat. Pink Sweat$ ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/afyKsQfT_Cc

แปลเพลง Where You Go I Follow – Justin Bieber feat. Pink Sweat$ ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158663

Youtube Official : https://youtu.be/2BNmPM8IGLU

เนื้อเพลง Where You Go I Follow – Justin Bieber feat. Pink Sweat$
Where You go, I follow (follow, follow)
You’re with me every step of the way
Here in the struggle (struggle, struggle)
Your love’s enough to wash it all away
On the third day, yeah, You rose up
And You beat death once and for all (once and for all)
Once and for all (once and for all)
There’s nobody like You
There’s nobody like You, Jesus (Jesus, Jesus)
There’ll never be nobody like You
There’ll never be nobody like You, Jesus (Jesus, Jesus)
Sometimes this world is feeling crazy
At times my mind is feeling hazy
But Lord, You always come and save me
God Almighty, my safety
You’re my end, You’re my new beginning
You’re my home, The One I confide in
You’re the very air I breathe
The reason that I sing
Oh, I’ve tried it all
Nothing could fix the damage in my heart
‘Til I met Your love
Oh, You gave Your life so I won’t fall apart
On the third day, yeah, You rose up
And You beat death once and for all
Oh-oh, once and for all, yeah
There’s nobody like You (oh, oh-oh, oh)
There’s nobody like You, Jesus (no)
There’ll never be nobody like You (oh-oh-oh)
There’ll never be nobody like You, Jesus (yeah, yeah, yeah)
Why? Why is there nobody like Jesus?
Hasn’t billions of men and women lived on this planet?
But why, why are we convinced there’s nobody like Jesus?
Was He not merely a teacher, a prophet
An exegeter, an explainer and yet we find ourselves in history wondering
“Is there anyone like Jesus?
Who is this Jesus?”
This Man from the Middle East who claims to be God
Is He God? Is He sinless? Is He perfection?
Is He the once and for all sacrifice for humanity?
Is He a man without fear?
Did He become sin so that you and I might become right in our relationship with God?
Is there nobody like Jesus?
Did He die between two criminals on the crucifixion?
Three days later, did He rise again as the grave empty?
Has He defeated death, Hell in the grave and sin itself?
If so, there is nobody like Jesus (Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus)

 

กลับหน้ารวมเพลง –