แปลเพลง What You’re Waiting For – Passenger (Thaisub)

แปลเพลง What You’re Waiting For – Passenger เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง What You’re Waiting For – Passenger Thaisub

แปลเพลง What You're Waiting For - Passenger

Artist: Passenger
Song: What You’re Waiting For

แปลเพลง What You’re Waiting For – Passenger ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/2hsN26JCLCw

แปลเพลง What You’re Waiting For – Passenger ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158385

Youtube Official : https://youtu.be/0RBujDO91Rs

เนื้อเพลง What You’re Waiting For – Passenger
You live the dream but you’re still a dreamer
Your glass is full but you’re never fulfilled
Your grass is green but their grass is greener
You’ll never make it to the top of the hill
If this ain’t enough, I don’t know what you’re waiting for
Is it money, is it love, is it something but you’re just not sure
Well I don’t know what you’re hoping to find
A happy heart and a peaceful mind
And if this ain’t enough, then I don’t know what you’re waiting for
I just don’t know what you’re waiting for
You’ve come so far but you keep pushing farther
You’ve won the battle and you’ve won the war
You feel the burn but you keep pushing harder
But who the hell are you doing it for
If this ain’t enough, I don’t know what you’re waiting for
Is it money, is it love, is it something but you’re just not sure
Well I don’t know what you’re hoping to find
A happy heart and a peaceful mind
And if this ain’t enough, then I don’t know what you’re waiting for
I just don’t know what you’re waiting for
Some people got it all, but never see what’s under their noses
You’ve got a beautiful garden, but you never stop to smell the roses
If you stick or twist then, twist if you must I suppose
But only if you’re sure
It’s really too big to ignore
I just don’t know what you’re waiting for
Don’t know what you’re waiting for
I don’t know what you’re waiting for
Don’t know what you’re waiting for

 

กลับหน้ารวมเพลง –