แปลเพลง What Type of X – Jessi (Thaisub)

แปลเพลง What Type of X – Jessi เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง What Type of X – Jessi Thaisub

แปลเพลง What Type of X - Jessi

Artist: Jessi
Song: What Type of X

แปลเพลง What Type of X – Jessi ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/zVgOWTuzIjs

แปลเพลง What Type of X – Jessi ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158263

Youtube Official : https://youtu.be/OEu1OWf8ezU

เนื้อเพลง What Type of X – Jessi
I’m a different type of beast
I’m a different type of beast beast beast
I’m a different type of beast
But it’s ok

화장은 좀 더 진하게
난 타고난 기지배
뭔가에 끌리지
Hashtag 일상 데일리

I’m so good at being bad
난 그런 날 자랑해
Driving you crazy
I know you’re hypnotized
I can see it in your eyes

(Yeah) 너와 다르다고 틀린 건 아냐
(Yeah) 판단하지 마 인생 모르잖아
(Oh oh) I ain’t got to be the one
be the one just for you
So 놀라지 마라 선수끼리 왜 이래
Do you really wanna test me!?

내가 어떤 년인 것 같애
(Do you really wanna?)
내가 어떤 년인 것 같애
(Do you really wanna?)
내가 어떤 년인 것 같애

Fashion은 살짝 야하게
태도는 좀 더 과하게
너에 비해 난 매워
남에 대해 좀 배워

I’m so bad at being good
가끔 엇나가 삐끗
I’m not your kinda lady
I know you’re hypnotized
I can see it in your eyes

(Yeah) 너와 다르다고 틀린 건 아냐
(Yeah) 판단하지 마 인생 모르잖아
(Oh oh) I ain’t got to be the one
be the one just for you
So 놀라지 마라 선수끼리 왜 이래
Do you really wanna test me!?

내가 어떤 년인 것 같애
(Do you really wanna?)
내가 어떤 년인 것 같애
(Do you really wanna?)
내가 어떤 년인 것 같애

만족하지 않아 욕심쟁이
내꺼 챙겨 챙겨 하루 종일
Thanks to my ex, I’m on to the next
이 구역의 미친 X
만족하지 않아 욕심쟁이
내꺼 챙겨 챙겨 하루 종일
Thanks to my ex, I’m on to the next
이 구역의 미친 X

I’m a different type of beast
I’m a different type of beast beast beast
I’m a different type of beast
But it’s ok

Feel so good, good to be alive (Ooh ooh)
I’m a motha effin rock star
(Rock rock rock with me)
Feel so good to be alive (Ooh ooh)
Feel so good
I’m the baddest B alive
(I’m the baddest of the baddest)
Bring it back
I’m a motha effin rock star

 

กลับหน้ารวมเพลง –