แปลเพลง What Other People Say – Sam Fischer, Demi Lovato (Thaisub)

แปลเพลง What Other People Say – Sam Fischer, Demi Lovato เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง What Other People Say – Sam Fischer, Demi Lovato Thaisub

แปลเพลง What Other People Say - Sam Fischer

Artist: Sam Fischer, Demi Lovato
Song: What Other People Say

แปลเพลง What Other People Say – Sam Fischer, Demi Lovato ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/FtO38RG14zI

แปลเพลง What Other People Say – Sam Fischer, Demi Lovato ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157418

Youtube Official : https://youtu.be/ApqdFYY4aB4

เนื้อเพลง What Other People Say – Sam Fischer, Demi Lovato
Thought when I grew up I would be the same
As the ones who gave me my last name
I would not give in, I would not partake
In the same old drugs everyone else takes

I’m better than that, I’m better than that
I’m living my life so I go to heaven and never come back
But look where I’m at, look where I’m at
I’m livin’ the life that I said I wouldn’t, I wanna go back

I used to call my mom every Sunday
So she knew her love wasn’t far away
But now I’m all fucked up out in LA
‘Cause I care more about what other people say
I used to not take chances with God’s name
But it’s been so long since I last prayed
And now I’m all fucked up and my heart’s changed
‘Cause I care more about what other people say

Yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
‘Cause I care more about what other people say

I wish I could shelter the boy I knew
From the constant hell I’d put him through
‘Cause I’m all grown up and I’m black and blue
I could use some tape, I could use some glue

I’m better than that, I’m better than that
I should be livin’ my life so I go to heaven and never come back

I used to call my mom every Sunday
So she knew her love wasn’t far away
But now I’m all fucked up out in LA
‘Cause I care more about what other people say
I used to not take chances with God’s name
But it’s been so long since I last prayed
And now I’m all fucked up and my heart’s changed
‘Cause I care more about what other people say

Yeah, yeah, yeah
‘Cause I care more about what other people say

Thought when I grew up
I would be the same as the ones who gave me my last name

I used to call my mom every Sunday
So she knew her love wasn’t far away (Far away)
But now I’m all fucked up out in LA (Out in LA)
‘Cause I care more about what other people say
I used to not take chances with God’s name (God’s name)
But it’s been so long since I last prayed (Since I last prayed)
And now I’m all fucked up and my heart’s changed
(And my heart changed)
‘Cause I care more about what other people say
(What other people say)

Yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
‘Cause I care more about what other people say

 

กลับหน้ารวมเพลง –