แปลเพลง What A Wonderful World – Louis Armstrong (Thaisub)

แปลเพลง What A Wonderful World – Louis Armstrong เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง What A Wonderful World – Louis Armstrong Thaisub

แปลเพลง What A Wonderful World

Artist: Louis Armstrong
Song: What A Wonderful World

แปลเพลง What A Wonderful World – Louis Armstrong ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/il51wfl62Nk

แปลเพลง What A Wonderful World – Louis Armstrong ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=67749

Youtube Official : https://youtu.be/CWzrABouyeE

เนื้อเพลง What A Wonderful World – Louis Armstrong

I see trees of green
Red roses too
I see them bloom
For me and you
And I think to myself
What a wonderful world

I see skies of blue
And clouds of white
The bright blessed day
The dark sacred night
And I think to myself
What a wonderful world

The colors of the rainbow
So pretty in the sky
Are also on the faces
Of people going by
I see friends shaking hands
Saying, “How do you do?”
They’re really saying
“I love you”

I hear babies cry
I watch them grow
They’ll learn much more
Than I’ll never know
And I think to myself
What a wonderful world

Yes, I think to myself
What a wonderful world

Oh yeah

กลับหน้ารวมเพลง –