แปลเพลง Way – Haram (Thaisub)

แปลเพลง Way – Haram เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Way – Haram Thaisub

แปลเพลง Way - Haram

Artist: Haram
Song: Way

แปลเพลง Way – Haram ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/_a44D6Df8Mw

แปลเพลง Way – Haram ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156046

Youtube Official : https://youtu.be/1esOTSoqScA

เนื้อเพลง Way – Haram
흔들리는 시간 속에서
가까워지는 어둠 속에서
난 어디로 가고 있는지
사라지는 불빛 속으로
더 높아지는 불안 사이로
많아지는 생각에 난 so tired벗어나고 싶었던 흐린 날들이 계속 반복되고
숨통을 조여왔었던 말들에 점점 더 지치고
어딘가로 떠나고 싶었었던 마음이 떠나질 않고 yeah
결국 난 이렇게 I’m standing alone
Uh 서두르지 마
그래 I’m just gonna be all right흔들리는 시간 속에서
가까워지는 어둠 속에서
난 어디로 가고 있는지
사라지는 불빛 속으로
더 높아지는 불안 사이로
많아지는 생각에 난 so tiredWoo
Uh 지겨운 굴레 속에
Uh 창 너머 달을 보곤 해
찾아 나선 길에
잦은 굴곡 속에
멈출 수는 있어 난 find a way
흔들리는 시간 속에서
가까워지는 어둠 속에서
난 어디로 가고 있는지
사라지는 불빛 속으로
더 높아지는 불안 사이로
많아지는 생각에 난 so tired

Woo
Woo

흘러가는 시간에
멈춰져 버린 내 안에
답답한 이 공간에
흘러가는 시간에
멈춰져 버린 내 안에
답답한 이 공간에

 

กลับหน้ารวมเพลง –