แปลเพลง Watermelon Sugar – Harry Styles (Thaisub)

แปลเพลง Watermelon Sugar – Harry Styles เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Watermelon Sugar – Harry Styles Thaisub

แปลเพลง Watermelon Sugar - Harry Styles

Artist: Harry Styles
Song: Watermelon Sugar

แปลเพลง Watermelon Sugar – Harry Styles ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/KbYTTNtyPIo

แปลเพลง Watermelon Sugar – Harry Styles ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157200

Youtube Official : https://youtu.be/E07s5ZYygMg

เนื้อเพลง Watermelon Sugar – Harry Styles
Tastes like strawberries
On a summer evenin’
And it sounds just like a song
I want more berries
And that summer feelin’
It’s so wonderful and warm
Breathe me in
Breathe me out
I don’t know if I could ever go without
I’m just thinking out loud
I don’t know if I could ever go without
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar
Strawberries on a summer evenin’
Baby, you’re the end of June
I want your belly
And that summer feelin’
Getting washed away in you
Breathe me in
Breathe me out
I don’t know if I could ever go without
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
I just wanna taste it
I just wanna taste it
Watermelon sugar high
Tastes like strawberries
On a summer evenin’
And it sounds just like a song
I want your belly
And that summer feelin’
I don’t know if I could ever go without
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high (Sugar)
Watermelon sugar high (Sugar)
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
I just wanna taste it
I just wanna taste it (Woo)
Watermelon sugar high
I just wanna taste it
I just wanna taste it (Ooh)
Watermelon sugar high
Watermelon sugar

 

กลับหน้ารวมเพลง –