แปลเพลง up to me – LANY (Thaisub)

แปลเพลง up to me – LANY เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง up to me – LANY Thaisub

แปลเพลง up to me - LANY
Artist: LANY
Song: up to me

แปลเพลง up to me – LANY ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/9uOOJjrcPQ8

แปลเพลง up to me – LANY ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=162963

Youtube Official : https://youtu.be/DmU4hdW1bNA

เนื้อเพลง up to me – LANY
I think I’m fallin’ in love with this new girl
She’s got a nice place west of the 405
But I miss gettin’ drunk with you from a paper bag
Sometimes we drive up the coast on the weekends
And party with her cool friends at the Chateau Marmont
But I miss going nowhere with you up and down Fairfax

What hurts the most is just how close we got to
To the life we dreamed now I’m doin’ everything without you

If it was up to me I’d be with you every night
If it was up to me I’d let you win every fight
If it was up to me you would still, still be mine
But it wasn’t up to me, up to me

I got my first check you always said I’d make it
Have you heard they’re playin’ LANY on the radio?
Wish you were with me celebratin’ out in Malibu
I’m not sayin’ that my girl’s not amazin’
I keep lookin’ for a problem but there’s nothin’ wrong
The only problem is I can’t turn her into you

If it was up to me I’d be with you every night
If it was up to me I’d let you win every fight
If it was up to me you would still, still be mine
But it wasn’t up to me, up to me
If it was up to me ink your name on my arm
If it was up to me closin’ down that corner bar
If it was up to me you wouldn’t have broke my heart
But it wasn’t up to me, up to me

If it was up to me
If it was up to me
If it was up to me
If it was up to me

กลับหน้ารวมเพลง –