แปลเพลง Unspoken – The Academic (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Unspoken – The Academic เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Unspoken – The Academic Thaisub

แปลเพลง Unspoken – The Academic

Artist: The Academic
Song: Unspoken

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/D5jKvXc08Cg

แปลเพลง Unspoken – The Academic ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/songs-translation/unspoken-the-academic-thaisub/

Youtube Official : https://youtu.be/joiNKqt8HU4

เนื้อเพลง Unspoken – The Academic

We don’t have to talk about it
We don’t have to talk away
We don’t have to talk about the things we probably would say
Will you have forgiveness for me?
Will you make it through the night?
Will we both be happy knowing that the two of us were right?

This love isn’t broken, it’s just unspoken
Living your best life
Live with emotion
If there’s a set back, please, don’t forget that
This love isn’t broken, it’s just unspoken
It’s just unspoken

People started laughing
Some people laugh a lot
There’s people laughing at the world, the only place we got
We don’t have to try to rate them
We don’t have to let them win
We don’t have to suffer fools who always end when they begin

This love isn’t broken, it’s just unspoken
Living your best life
Live with emotion
If there’s a set back, please, don’t forget that
This love isn’t broken, it’s just unspoken
It’s just unspoken
It’s just unspoken
It’s just unspoken
It’s just unspoken

You say you’re broken
I say you’re out of your head
We take all these moments
Our memories will save us again

This love isn’t broken, it’s just unspoken
Living your best life
Live with emotion
This love isn’t broken, it’s just unspoken
Living your best life
Live with emotion
If there’s a set back, please, don’t forget that
This love isn’t broken, it’s just unspoken
It’s just unspoken
(We don’t have to talk about it)
It’s just unspoken
(Will you have forgiveness for me?)
It’s just unspoken
It’s just unspoken
It’s just unspoken