แปลเพลง Turn The Music Up – PREP (Thaisub)

แปลเพลง Turn The Music Up – PREP เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Turn The Music Up – PREP Thaisub

แปลเพลง Turn The Music Up – PREP

Artist: PREP
Song: Turn The Music Up

แปลเพลง Turn The Music Up – PREP ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/AiwQqGn7poQ

แปลเพลง Turn The Music Up – PREP ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=154915

Youtube Official : https://youtu.be/txP3ebxc8tk

เนื้อเพลง Turn The Music Up – PREP
[Verse 1]
Like December she went
A scarf wrapped ’round her head
In the springtime
A thousand miles away
Got the letters she wrote
The year we never spoke
About that weekend
And everything, it changed
And now we’re face to face
Running out of the careless nothings
That we used to say
Things go moving on so fast

[Chorus]
Turn the music up
The dancing never stopped
Little voice said
All you gotta do is wait
And she’ll come
Play the song and turn it up
It’s like we never stopped
Little voice said
All you gotta do is wait
And she’ll come

[Verse 2]
Do you remember the scene?
Your lips burned on the tea
And we climbed up
To that restaurant on the hill
Heavy rain coming down
On that strange umbrella town
Dropped your lighter
It’s probably up there still
And now we’re face to face
Running out of the careless nothings
That we used to say
Things go moving on so fast

[Chorus]
Turn the music up
The dancing never stopped
Little voice said
All you gotta do is wait
And she’ll come
Play the song and turn it up
It’s like we never stopped
Little voice said
All you gotta do is wait
And she’ll come

[Chorus]
Turn the music up
The dancing never stopped
Little voice said
All you gotta do is wait
And she’ll come
Play the song and turn it up
It’s like we never stopped
Little voice said
All you gotta do is wait
And she’ll come

 

กลับหน้ารวมเพลง –