แปลเพลง Treasure – Bruno Mars (Thaisub)

แปลเพลง Treasure – Bruno Mars เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Treasure – Bruno Mars Thaisub

แปลเพลง Treasure - Bruno Mars

Artist: Bruno Mars
Song: Treasure

แปลเพลง Treasure – Bruno Mars ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/RRfQ7bEhNxY

แปลเพลง Treasure – Bruno Mars ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=50683

Youtube Official : https://youtu.be/nPvuNsRccVw

เนื้อเพลง Treasure – Bruno Mars
Give me your, give me your, give me your attention baby (attention baby)
I got to tell you a little something about yourself (self)
You’re wonderful, flawless, oh you’re a sexy lady (sexy lady)
But you walk around here like you wanna be someone else (else)
Treasure, that is what you are
Honey, you’re my golden star
You know you can make my wish come true
If you let me treasure you
If you let me treasure you, oh
Oh oh oh
Pretty girl, pretty girl, pretty girl you should be smiling (you should be smiling)
A girl like you should never look so blue (blue)
You’re everything I see in my dreams
I wouldn’t say that to you if it wasn’t true (true)
Treasure, that is what you are
Honey, you’re my golden star
You know you can make my wish come true
If you let me treasure you
If you let me treasure
Oh oh oh
You are my treasure, you are my treasure
You are my treasure, yeah, you you you, you are
You are my treasure, you are my treasure
You are my treasure, yeah, you you you, you are
Treasure, that is what you are (you are my treasure)
Honey you’re my golden star (you are my treasure)
You know you can make my wish come true (you are my treasure)
If you let me treasure you (you are my treasure)
If you let me treasure you (you are my treasure)
Oh oh oh

 

กลับหน้ารวมเพลง –