แปลเพลง Tragedy – Bee Gees (Thaisub)

แปลเพลง Tragedy – Bee Gees เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Tragedy – Bee Gees Thaisub

แปลเพลง Tragedy - Bee Gees

Artist: Bee Gees
Song: Tragedy

แปลเพลง Tragedy – Bee Gees ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/0digMsK4yh4

แปลเพลง Tragedy – Bee Gees ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155419

Youtube Official : https://youtu.be/MSVTOMkJdqs

เนื้อเพลง Tragedy – Bee Gees
Here I lie
In a lost and lonely part of town
Held in time
In a world of tears I slowly drown
Goin’ home
I just can’t make it all alone
I really should be holding you
Holding you
Loving you, loving you
Tragedy
When the feeling’s gone and you can’t go on
It’s tragedy
When the morning cries and you don’t know why
It’s hard to bear
With no one to love you
You’re goin’ nowhere
Tragedy
When you lose control and you got no soul
It’s tragedy
When the morning cries and you don’t know why
It’s hard to bear
With no one beside you
You’re goin’ nowhere
Night and day
There’s a burning down inside of me
Burning love
With a yearning that won’t let me be
Down I go
And I just can’t take it all alone
I really should be holding you
Holding you
Loving you, loving you
Tragedy
When the feeling’s gone and you can’t go on
It’s tragedy
When the morning cries and you don’t know why
It’s hard to bear
With no one to love you
You’re goin’ nowhere
Tragedy
When you lose control and you got no soul
It’s tragedy
When the morning cries and you don’t know why
It’s hard to bear
With no one beside you
You’re goin’ nowhere
Tragedy
When the feeling’s gone and you can’t go on
It’s tragedy
When the morning cries and you don’t know why
It’s hard to bear
With no one to love you, you’re goin’ nowhere
Tragedy
When you lose control and you got no soul
It’s tragedy
When the morning cries and you don’t know why
It’s hard to bear
With no one beside you, you’re goin’ nowhere
Tragedy
When the feeling’s gone and you can’t go on
It’s tragedy
When the morning cries and you don’t know why
It’s hard to bear
With no one to love you, you’re goin’ nowhere
Tragedy
When you lose control and you got no soul
It’s tragedy
When the morning cries and your heart just dies
It’s hard to bear
With no one beside you, you’re goin’ nowhere
Tragedy
When the feeling’s gone and you can’t go on
It’s tragedy
When the morning cries and you don’t know why
It’s hard to bear
With no one to love you, you’re goin’ nowhere
Tragedy

 

กลับหน้ารวมเพลง –