แปลเพลง Too Much Heaven – Bee Gees (Thaisub)

แปลเพลง Too Much Heaven – Bee Gees เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Too Much Heaven – Bee Gees Thaisub

แปลเพลง Too Much Heaven - Bee Gees

Artist: Bee Gees
Song: Too Much Heaven

แปลเพลง Too Much Heaven – Bee Gees ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/kiTiVLi2H7U

แปลเพลง Too Much Heaven – Bee Gees ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=57809

Youtube Official : https://youtu.be/i6iBAuwBODA

เนื้อเพลง Too Much Heaven – Bee Gees
Nobody gets too much heaven no more
It’s much harder to come by
I’m waiting in line
Nobody gets too much love anymore
It’s as high as a mountain
And harder to climb
Oh you and me girl
Got a lot of love in store
And it flows through you
And it flows through me
And I love you so much more
Then my life, I can see beyond forever
Everything we are will never die
Loving’s such a beautiful thing
Oh you make my world, a summer day
Are you just a dream to fade away
Nobody gets too much heaven no more
It’s much harder to come by
I’m waiting in line
Nobody gets too much love anymore
It’s as high as a mountain
And harder to climb
You and me girl got a highway to the sky
We can turn away from the night and day
And the tears you had to cry
You’re my life
I can see a new tomorrow
Everything we are will never die
Loving’s such a beautiful thing
When you are to me, the light above
Made for all to see our precious love
Nobody gets too much heaven no more
It’s much harder to come by
I’m waiting in line
Nobody gets too much love anymore
It’s as high as a mountain
And harder to climb
Love is such a beautiful thing
You make my world a summer day
Are you just a dream to fade away
Nobody gets too much heaven no more
It’s much harder to come by
I’m waiting in line
Nobody gets too much love anymore
It’s as wide as a river
And harder to climb
Nobody gets too much heaven no more
It’s much harder to come by
I’m waiting in line
Nobody gets too much love anymore
It’s as high as a mountain
And harder to climb
Nobody gets too much heaven no more
It’s much harder to come by
I’m waiting in line
Nobody gets too much love anymore
It’s as high as a mountain
And harder to climb

กลับหน้ารวมเพลง –