แปลเพลง Till Forever Falls Apart – Ashe & FINNEAS (Thaisub)

แปลเพลง Till Forever Falls Apart – Ashe & FINNEAS เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Till Forever Falls Apart – Ashe & FINNEAS Thaisub

แปลเพลง Till Forever Falls Apart - Ashe

Artist: Ashe & FINNEAS
Song: Till Forever Falls Apart

แปลเพลง Till Forever Falls Apart – Ashe & FINNEAS ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/UCFfuOlUjxs

แปลเพลง Till Forever Falls Apart – Ashe & FINNEAS ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158057

Youtube Official : https://youtu.be/gWdjDwYuejI

เนื้อเพลง Till Forever Falls Apart – Ashe & FINNEAS
Out on our own
Dreaming in a world that we both know
Is out of our control
But if shit hits the fan we’re not alone
‘Cause you’ve got me and you know
That I’ve got you and I know
If the tide takes California
I’m so glad I got to hold ya
And if the sky falls from heaven above
Oh, I know I had the best time falling into love
We’ve been living on a fault line
And for a while, you were all mine
I’ve spent a lifetime giving you my heart
I swear that I’ll be yours forever
‘Til forever falls apart
‘Til forever falls apart
So this is it, that’s how it ends
I guess there’s nothing more romantic than dying with your friends
And I’m not sorry for myself
I wouldn’t wanna spend a minute loving anybody else
‘Cause you’ve got me and you know
That I’ve got you and I know
If the tide takes California
I’m so glad I got to hold ya
And if the sky falls from heaven above
Oh, I know I had the best time falling into love
We’ve been living on a fault line
And for a while, you were all mine
I’ve spent a lifetime giving you my heart
I swear that I’ll be yours forever
‘Til forever falls apart
‘Til forever falls apart
We never had it from the start
‘Til death do us part
If the tide takes California
I’m so glad I got to know ya
And if the sky falls from heaven above
Oh, I know I had the best time falling into love
We’ve been living on a fault line
And for a while, you were all mine
I’ve spent a lifetime giving you my heart
I swear that I’ll be yours forever
‘Til forever falls apart

 

กลับหน้ารวมเพลง –