แปลเพลง This Time – Jeff Bernat (Thaisub)

แปลเพลง This Time – Jeff Bernat เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง This Time – Jeff Bernat Thaisub

แปลเพลง This Time - Jeff Bernat

Artist: Jeff Bernat
Song: This Time

แปลเพลง This Time – Jeff Bernat ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/8A7DuJFQlMI

แปลเพลง This Time – Jeff Bernat ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157045

Youtube Official : https://youtu.be/Lt315PJvY9o

เนื้อเพลง This Time – Jeff Bernat
Honestly
It’s kinda been a couple crazy years for me
Letting go of things that were a part of me
It just didn’t seem fair, wasn’t going anywhere so
I did all the things, I couldn’t get away
But thinking of love, it had me so afraid
I needed time alone, I needed time to crawl
I needed time to find my way, so
This time I’m gon’ give it everything
And this time I know I’m gon’ do it so damn better
This time I promise that I’m gon’ give her
All that I can
‘Cause I know she’ll be worth a diamond ring
And I’ll do what it takes to keep this thing together
After all this time you turned me into
A better man
I’m doing better now
All for my emotions to come back around
I feel like I can finally let my guard down
I’m finally going somewhere
Learning how to take things slow
I did all the things, I couldn’t get away
And I’m thinking of love, but girl I ain’t afraid
I had my time alone, I had my time to crawl
I had my time to find my way, so
This time I’m gon’ give it everything
(This time I’m gon’ give her everything)
And this time I know I’m gon’ do it so damn better
This time I promise that I’m gon’ give her
(Whatever it is, I know I’m gon’ give her)
All that I can
‘Cause I know she’ll be worth a diamond ring
(And I know she’ll be worth a diamond ring)
And I’ll do what it takes to keep
This thing together (keep it together)
After all this time you turned me into
A better man
I don’t know who she gon’ be
But all I know is she gon’ get the best of me

 

กลับหน้ารวมเพลง –