แปลเพลง This Love – Maroon 5 (Thaisub)

แปลเพลง This Love – Maroon 5 เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง This Love – Maroon 5 Thaisub

แปลเพลง This Love - Maroon 5

Artist: Maroon 5
Song: This Love

แปลเพลง This Love – Maroon 5 ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/qsPXr7I1qL8

แปลเพลง This Love – Maroon 5 ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=8218

Youtube Official : https://youtu.be/XPpTgCho5ZA

เนื้อเพลง This Love – Maroon 5
I was so high, I did not recognize
The fire burning in her eyes
The chaos that controlled my mind
Whispered goodbye as she got on a plane
Never to return again
But always in my heart
This love has taken its toll on me
She said goodbye too many times before
And her heart is breaking in front of me
I have no choice ’cause I won’t say goodbye anymore, woah, woah, woah
I tried my best to feed her appetite
Keep her coming every night
So hard to keep her satisfied
Oh, kept playing love like it was just a game
Pretending to feel the same
Then turn around and leave again
But, oh, this love has taken its toll on me
She said goodbye too many times before
And her heart is breaking in front of me
I have no choice ’cause I won’t say goodbye anymore woah, woah, woah
I’ll fix these broken things
Repair your broken wings
And make sure everything is alright
My pressure on your hips
Sinking my fingertips
Into every inch of you
‘Cause I know that’s what you want me to do
This love has taken its toll on me
She said goodbye too many times before
Her heart is breaking in front of me
I have no choice ’cause I won’t say goodbye anymore
This love has taken its toll on me
She said goodbye too many times before
My heart is breaking in front of me
She said goodbye too many times before
This love has taken its toll on me
She said goodbye too many times before
Her heart is breaking in front of me
I have no choice ’cause I won’t say goodbye anymore

กลับหน้ารวมเพลง –