แปลเพลง This Christmas – Lee Moonsae, Roy Kim (Thaisub)

แปลเพลง This Christmas – Lee Moonsae, Roy Kim เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง This Christmas – Lee Moonsae, Roy Kim Thaisub

แปลเพลง This Christmas - Lee Moonsae, Roy Kim

Artist: Lee Moonsae, Roy Kim
Song: This Christmas

แปลเพลง This Christmas – Lee Moonsae, Roy Kim ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/sFgRsZ3lL2Q

แปลเพลง This Christmas – Lee Moonsae, Roy Kim ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155956

Youtube Official : https://youtu.be/osoX9vTg3lE

เนื้อเพลง This Christmas – Lee Moonsae, Roy Kim
I really love you like this christmas
I really love you at this time
오 꿈이라고 믿을 만큼 행복한 거야
너와 함께 있는 이번 크리스마스
눈이라도 내린다면 날아 갈 거야
너와 함께 저 별로 this christmas
I really love you like this christmas
I really love you at this time
몇 번의 봄, 몇 번의 여름
옷깃 여미던 가을
그리고 다시 겨울
너와 함께 있어,
널브러진 나의 삶이
정돈이 된 거 같아
수많은 내 마음에 빚을 언제 갚지
그리고 맞은 이 크리스마스
특별할 수 밖에 지금 이 시간
너에게 담백하고
솔직하려고해 나의 음악처럼
이 가사를 쓰며
두근대는 이 순간처럼
I really love you like this christmas
I really love you at this time
오 생일보다 더 좋은 건 오늘뿐이야
너와 함께 있는 this is christmas
저 붉은 바다, 해 끝까지 다 주고 싶어
웃고 있는 너에게 this christmas
내 입에서 행복하다는 말이
이렇게 쉽게 나올 줄이야
다시 말해 사람 입에서
행복하다는 말이
쉽게 나오는 거 절대 아니야
그러니 너도 그랬으면 해
아니 내가 너를 그렇게 만들면 돼
기적처럼 하늘에서 눈이 내려와
깊은 밤을 날아 궁전으로 데려가
오 꿈이라고 믿을 만큼 행복한 거야
I really love you like this christmas
오 생일보다 더 좋은 건 오늘뿐이야
I really love you at this time
눈이 와준다면 너를 안고 날아갈테야
I really love you like this christmas
I really love you at this time

 

กลับหน้ารวมเพลง –