แปลเพลง Thirtieth Midnight – Younha (Thaisub)

แปลเพลง Thirtieth Midnight – Younha เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Thirtieth Midnight – Younha Thaisub

แปลเพลง Thirtieth Midnight - Younha

Artist: Younha
Song: Thirtieth Midnight

แปลเพลง Thirtieth Midnight – Younha ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Bsb4UIEgo1Y

แปลเพลง Thirtieth Midnight – Younha ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157433

Youtube Official : https://youtu.be/j0OWMsx2qzI

เนื้อเพลง Thirtieth Midnight – Younha
가만히 누워있길
딱 세 시간째
멍하니 그저 멍하니
자꾸 네가 생각나
환히 웃고 있는 네 사진을
보는 게 아니었는데

이별을 실감한지
딱 일주일째
가만히 그저 가만히
자꾸 네가 떠올라
잘 지낸다는 네 소식을
듣는 게 아니었는데

나 사실 너무 힘들어
잘 지내는척해도
돌아서면 혼자 남겨진
방에서 울기만 했어
애써 밝은척하는
초라한 모습이 들키기 싫어
너도 그렇게 환하게
웃고만 있는지

우리가 헤어진 지
딱 서른 밤째
우연히 그저 우연히
네가 보고 싶어서
너네 집 나무 앞을 한참 동안
빙빙 맴돌기만 하다가

그렇게 둘이 걷던
그 골목길을
쓸쓸히 그저 쓸쓸히
혼자 걸어보다가
다리에 힘이 풀려 한참 동안
주저앉아 울기만 했어

나 사실 너무 힘들어
잘 지내보려 해도
하루하루 점점 너의
빈자리만 커져가는 걸

애써 웃어 보이는
쓸쓸한 모습이 들키기 싫어
너도 나처럼 그리워하고만 있을지

나 사실 너무 힘들어
잘 참아보려 해도
돌아서면 혼자 어두운
밤마다 울고 있는 걸
애써 밝은척하는
초라한 모습이 들키기 싫어
너도 나처럼 숨죽여
울고만 있는지

 

กลับหน้ารวมเพลง –