แปลเพลง There She Go – Justin Bieber (Thaisub)

แปลเพลง There She Go – Justin Bieber เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง There She Go – Justin Bieber Thaisub

แปลเพลง There She Go - Justin Bieber

Artist: Justin Bieber
Song: There She Go

แปลเพลง There She Go – Justin Bieber ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/sANJVSvWJRI

แปลเพลง There She Go – Justin Bieber ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158494

Youtube Official : https://youtu.be/N5envSQamHc

เนื้อเพลง There She Go – Justin Bieber
[Justin Bieber:]
Head spinnin’ like revolvin’ doors
Jaws droppin’, watch ’em hit the floor
Ain’t even fair, no point in keepin’ score
Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, there she go

Yeah, that’s my baby right there, there she go
Dirty dancin’, both hands in the air, there she go
Make you stutter, make you stop and stare
Oh, yeah, yeah, yeah, there she go

One, two, three, I’ma show you how you can count on me
Talk is cheap, so I’ma let all my actions speak, yeah
Centerfold, baby, going vogue, crazy
Rock and roll, you’re my rollin’ stone, baby

Must be natural ’cause you don’t even notice
How you don’t go nowhere without going unnoticed
It’s tunnel vision, baby, way you keep me focused
Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Head spinnin’ like revolvin’ doors
Jaws droppin’, watch ’em hit the floor
Ain’t even fair, no point in keepin’ score
Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, there she go

Yeah, that’s my baby right there, there she go
Dirty dancin’, both hands in the air, there she go
Make you stutter, make you stop and stare
Oh, yeah, yeah, yeah, there she go

Hey mami, that’s my baby
That’s my best friend (That’s my best friend)
I hear you callin’, see you ringing from your left hand (Brr-brr)
Lock it down when you want it, then hope it’s romance
This happened so fast, I love it when we slow dance
You can break it down, you don’t need a pole
I’m so proud of you, I bust you down in rose gold
Don’t be ashamed, girl, I messed around, you messed up too
It all changed when you took my name and went insane, mm

Must be natural ’cause you don’t even notice
How you don’t go nowhere without going unnoticed
It’s tunnel vision, baby, way you keep me focused
Oh, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, that’s my baby right there, there she go
Dirty dancin’, both hands in the air, there she go
Make you stutter, make you stop and stare
Oh, yeah, yeah, yeah, there she go
Yeah, that’s my baby right there, there she go
Dirty dancin’, both hands in the air, there she go
Make you stutter, make you stop and stare
Oh, yeah, yeah, yeah, there she go

[Lil Uzi Vert:]
There she go, lookin’ like a shinin’ star now
I’m takin’ time off just to figure out your heart now
I’m feelin’ different every time I hear your heart pound
Automatic love and when we make them car sounds
I’ma beep beep, go fast, I can’t park now (Yeah)
Nobody that don’t respect late night talks and all sounds
That’s from the sky bells, I’m a good guy now
I’m no dog, no, no, I am no hound
Your beauty brighter than the light, like with this darkness
From dedication, I can’t lie, it made you smart now (Yeah)
I took my shot and yeah, I missed, but got the rebound
Diamond, so, so cool, got you high now

[Justin Bieber:]
(There she go) Yeah, that’s my baby right there, there she go
Dirty dancin’, both hands in the air, there she go
Make you stutter, make you stop and stare
Oh, yeah, yeah, yeah, there she go
Yeah, that’s my baby right there, there she go
Dirty dancin’, both hands in the air, there she go
Make you stutter, make you stop and stare
Oh, yeah, yeah, yeah, there she go (Yeah)

 

กลับหน้ารวมเพลง –