แปลเพลง The Morning – The Weeknd (Thaisub)

แปลเพลง The Morning – The Weeknd เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง The Morning – The Weeknd Thaisub

แปลเพลง The Morning - The Weeknd

Artist: The Weeknd
Song: The Morning

แปลเพลง The Morning – The Weeknd ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/WBDiBVdy6gY

แปลเพลง The Morning – The Weeknd ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157341

Youtube Official : https://youtu.be/5TAko3RH0bk

เนื้อเพลง The Morning – The Weeknd
I’m fucking gone right now
I’m fucking gone right now
Listen, listen
From the mornin’ to the evenin’
Complaints from the tenants
Got the walls kickin’ like they six months pregnant
Drinkin’ Alizé with our cereal for breakfast
Girls callin’ cabs at dawn quarter to seven
Sky’s gettin’ cold, we’re flyin’ from the north
Rockin’ with our city like a sold out show
House full of pros that specialize in the ho’in
Make that money rain as they takin’ off they clothes
Order plane tickets, Cali is the mission
Visit every month like I’m split life livin’
Let the world listen
If a hater’s caught slippin’
Then my niggas stay tight
Got my back like Pippen
Fast life grippin’
Yeah, we still tippin’
Codeine cups paint a picture so vivid
Fakes try to mimic
Get girls timid
But behind closed doors they get poles so rigid
All that money, the money is the motive
All that money, the money is the motive
All that money, the money she be foldin’
Girl, put in work, girl, girl, put in work
Girl, put in work, girl, girl, put in work
Girl, put in work
Push it to the limit
Push it through the pain
I push it for the pleasure like a virgin to the game
A virgin to that money
A virgin to the fame
So this my only chance
And when I’m over only pray
That I flow from the bottom
Closer to the top
The higher that I climb
The harder I’ma drop
These pussy ass niggas tryna hold on to their credit
So I tell them use a debit
Watch they image start to lessen
I warn them like discretion
Why these niggas testin’?
Always fuckin’ testin’
Why these niggas testin’?
Shit that I got them on straight bar hoppin’
To the music of the ambiance, get shit poppin’
Zombies of the night (Zombies of the night)
Niggas ain’t talkin’
If they hypin’ to the crew, get it in like pockets
Downtown lovin’, when the moon comin’
Only place to find baseheads and hot women
All that money, the money is the motive
All that money, the money is the motive
All that money, the money she be foldin’
Girl, put in work, girl, girl, put in work
Girl, put in work, girl, girl, put in work
Girl, put in work
Better slow down, she’ll feel it in the mornin’
Ain’t the kind of girl you’ll be seein’ in the mornin’
Too damn raw, ain’t no nigga with her rollin’
Ain’t no nigga that she holdin’
Man, her love is too damn foreign
Look at all that money
The money is the motive (The money is the motive)
All that money
The money she be foldin’ (The money she be foldin’)
Girl, put in work, girl, girl, put in work
Girl, put in work, girl, girl, put in work
All that money, the money is the motive
All that money, the money is the motive
All that money, the money she be foldin’
Girl, put in work, girl, girl, put in work
Girl, put in work, girl, girl, put in work
Girl, put in work

 

กลับหน้ารวมเพลง –