แปลเพลง The Man – Taylor Swift (Thaisub)

แปลเพลง The Man – Taylor Swift เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง The Man – Taylor Swift Thaisub

แปลเพลง The Man - Taylor Swift

Artist: Taylor Swift
Song: The Man

แปลเพลง The Man – Taylor Swift ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/iXjNBvMiSGM

แปลเพลง The Man – Taylor Swift ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=123708

Youtube Official : https://youtu.be/AqAJLh9wuZ0

เนื้อเพลง The Man – Taylor Swift
I would be complex
I would be cool
They’d say I played the field before I found someone to commit to
And that would be ok
For me to do
Every conquest I had made would make me more of a boss to you
I’d be a fearless leader
I’d be an alpha type
When everyone believes ya
What’s that like?
I’m so sick of running as fast I can
Wondering if I’d get there quicker
If I was a man
And I’m so sick of them coming at me again
‘Cause if I was a man
Then I’d be the man
I’d be the man
I’d be the man
They’d say I hustled
Put in the work
They wouldn’t shake their heads and question how much of this I deserve
What I was wearing
If I was rude
Could all be separated from my good ideas and power moves?
And they would toast to me, oh
Let the players play
I’d be just like Leo
In Saint-Tropez
I’m so sick of running as fast I can
Wondering if I’d get there quicker
If I was a man
And I’m so sick of them coming at me again
‘Cause if I was a man
Then I’d be the man
I’d be the man
I’d be the man
What’s it like to brag about
Raking in dollars
And getting bitches and models
And it’s all good if you’re bad
And it’s okay if you’re mad
If I was out flashing my dollars
I’d be a bitch, not a baller
They paint me out to be bad
So it’s okay that I’m mad
I’m so sick of running as fast as I can
Wondering if I’d get there quicker if I was a man (You know that)
And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)
‘Cause if I was a man (If I was a man)
Then I’d be the man (Then I’d be the man)
I’m so sick of running as fast as I can (As fast as I can)
Wondering if I’d get there quicker if I was a man (Hey)
And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)
‘Cause if I was a man (If I was a man), then I’d be the man
I’d be the man
I’d be the man (Oh)
I’d be the man (Yeah)
I’d be the man (I’d be the man)
If I was a man
Then I’d be the man

 

กลับหน้ารวมเพลง –