แปลเพลง The Boxer – Simon And Garfunkel (Thaisub)

แปลเพลง The Boxer – Simon And Garfunkel เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง The Boxer – Simon And Garfunkel Thaisub

แปลเพลง The Boxer - Simon And Garfunkel

Artist: Simon And Garfunkel
Song: The Boxer

แปลเพลง The Boxer – Simon And Garfunkel ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/FKbcgqCrJ00

แปลเพลง The Boxer – Simon And Garfunkel ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155022

Youtube Official : https://youtu.be/l3LFML_pxlY

เนื้อเพลง The Boxer – Simon And Garfunkel
I am just a poor boy
Though my story’s seldom told
I have squandered my resistance
For a pocketful of mumbles
Such are promises
All lies and jest
Still, a man hears what he wants to hear
And disregards the rest
When I left my home and my family
I was no more than a boy
In the company of strangers
In the quiet of the railway station
Running scared
Laying low, seeking out the poorer quarters
Where the ragged people go
Looking for the places only they would know
Lie la lie, lie la lie la lie la lie
Lie la lie, lie la lie la lie la lie, la la lie la lie
Asking only workman’s wages
I come looking for a job
But I get no offers
Just a come-on from the whores on Seventh Avenue
I do declare, there were times when I was so lonesome
I took some comfort there
La-la-la-la-la-la-la
Now the years are rolling by me
They are rocking evenly
And I am older than I once was
And younger than I’ll be
But that’s not unusual
No, it isn’t strange
After changes upon changes
We are more or less the same
After changes we are
More or less the same
Lie la lie, lie la lie la lie la lie
Lie la lie, lie la lie la lie la lie, la la lie la lie
Lie la lie, lie la lie la lie la lie
Lie la lie, lie la lie la lie la lie, la la lie la lie
Then I’m laying out my winter clothes
Wishing I was gone
Going home
Where the New York City winters aren’t bleeding me
Leading me
To going home
In the clearing stands a boxer
And a fighter by his trade
And he carries the reminders
Of every glove that laid him down
And cut him till he cried out
In his anger and his shame
“I am leaving, I am leaving”
But the fighter still remains, he’s still remains
Lie la lie, lie la lie la lie la lie
Lie la lie, lie la lie la lie la lie, la la lie la lie
Lie la lie, lie la lie la lie la lie
Lie la lie, lie la lie la lie la lie, la la lie la lie
Lie la lie, lie la lie la lie la lie
Lie la lie, lie la lie la lie la lie, la la lie la lie
Thank you, good night
Thank you, thanks

กลับหน้ารวมเพลง –