แปลเพลง The 90s – FINNEAS (Thaisub)

แปลเพลง The 90s – FINNEAS เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง The 90s – FINNEAS Thaisub

แปลเพลง The 90s - FINNEAS

Artist: FINNEAS
Song: The 90s

แปลเพลง The 90s – FINNEAS ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/6QpR66HFTq8

แปลเพลง The 90s – FINNEAS ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=163991

Youtube Official : https://youtu.be/iGJ0b4-PFqs

เนื้อเพลง The 90s – FINNEAS
Sometimes I think about the 90s
I know that everyone romanticized it
But you could sign me up
For a world without the internet
Hate how easy they can find me
Just by looking up my mom’s address
I think about the 90s
When I was not a problem yet
All the time I should’ve been so happy, I was here
Wasting it on worrying, just made it disappear
Now my head feels so heavy
I’m left holding up the levee
Feels so foreign, I’m already home
I think about the 90s
When the future was a testament
To something beautiful and shiny, now
We’re only countin’ down the time that’s left
With everything behind me
I wonder how much of it I’ll forget
I think about the 90s
When I think about what I regret
All the time I should’ve been so happy, I was here
Wasting it on worrying, just made it disappear
Now my head feels so heavy
I’m left holding up the levee
Feels so foreign, I’m already home
When your heart starts to harden
Lay your guard down in your garden
Same backyard, but we are not home
Sometimes I think about the…
Sometimes I think about the…
All the time I should’ve been so happy, I was here
Wasting it on worrying, just made it disappear
Now my head feels so heavy
I’m left holding up the levee
Feels so foreign, I’m already home
When your heart starts to harden
Lay your guard down in your garden
Same backyard, but we are not home

กลับหน้ารวมเพลง –