แปลเพลง TAIL – SUNMI (Thaisub)

แปลเพลง TAIL – SUNMI เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง TAIL – SUNMI Thaisub

แปลเพลง TAIL - SUNMI

Artist: SUNMI
Song: TAIL

แปลเพลง TAIL – SUNMI ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/hJcpU_OILj8

แปลเพลง TAIL – SUNMI ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157783

Youtube Official : https://youtu.be/Aui0ZKIaXVc

เนื้อเพลง TAIL – SUNMI
Ah 날 똑바로 쳐다봐
처진 고개를 더 세워
Umm 온 신경이 곤두서
이건 아마도 널
할퀸 순간부터겠지

Do it Baby It’s okay
세상을 가진 것 마냥
이기적이게 그냥 Ha Ha Ha
뭐가 좋은데 그리 웃어대는데
Make it right Till I die baby
Aww aww aww (Aww aww aww)

딱 거기까지만 Oh
니 입꼬리 올라가는 소리
여기까지 들려
아쉬워하기엔 너무 빨라
알잖아 Wait for it

우린 미친 듯이 사랑하고
미친 듯 입을 맞추고
미친 듯 머릴 흔들어
(흔들어 흔들어)
우린 미친 듯이 사랑하고
미친 듯 입을 맞추고
미친 듯 꼬릴 흔들어
(흔들어 흔들어)

I’m not much of a drinker
But I’m a dream girl (Yeah)
물음표? 물음표?
그만 좀 물어 대
니 마지막 말에 꼬리치면
따다딱 거기까지만

Do it Baby It’s okay
세상을 가진 것 마냥
이기적이게 그냥 Ha Ha Ha
뭐가 좋은데 그리 웃어대는데
Make it right Till I die baby
Aww aww aww (Aww aww aww)

딱 거기까지만 Oh
니 입꼬리 올라가는 소리
여기까지 들려
아쉬워하기엔 너무 빨라
알잖아 Wait for it

우린 미친 듯이 사랑하고
미친 듯 입을 맞추고
미친 듯 머릴 흔들어
(흔들어 흔들어)
우린 미친 듯이 사랑하고
미친 듯 입을 맞추고
미친 듯 꼬릴 흔들어

꼬리를 높이 세워
더 예민하게 Aww
꼬리를 높이 세워
더 예민하게

딱 거기 까지만 Oh
니 입꼬리 올라가는 소리
여기까지 들려
아쉬워하기엔 너무 빨라
알잖아 Wait for it

우린 미친 듯이 사랑하고
미친 듯 입을 맞추고
미친 듯 머릴 흔들어
(흔들어 흔들어)
우린 미친 듯이 사랑하고
미친 듯 입을 맞추고
미친 듯 꼬릴 흔들어
(흔들어 흔들어)

 

กลับหน้ารวมเพลง –