แปลเพลง Sweet Melody – Little Mix (Thaisub)

แปลเพลง Sweet Melody – Little Mix เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Sweet Melody – Little Mix Thaisub

แปลเพลง Sweet Melody - Little Mix

Artist: Little Mix
Song: Sweet Melody

แปลเพลง Sweet Melody – Little Mix ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/OXWGBz8-H3g

แปลเพลง Sweet Melody – Little Mix ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156564

Youtube Official : https://youtu.be/r4P-WOOUPk4

เนื้อเพลง Sweet Melody – Little Mix
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-dooIn a whole other life, there was this boy that I knew
He made me feel like a woman, we were young and silly fools
Anyway, he was in a band, wrote love songs about me
I wasn’t crazy ’bout the words, but the melodies were sweet
Went something like

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

Every time we’d go dancing, I’d see his straying eyes
Gave him too many chances, push my keys too many times
Anyway, he’d start acting up, and I’d be on my way to leave
But I stopped in my tracks, when I heard this melody
And it went like

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

He used to sing me sweet melodies
He played me, made me believe it was real love
Sang me sweet melodies
But the day he did me wrong
The song couldn’t go on and on
He used to sing me sweet melodies
He played me, made me believe it was real love
Sang me sweet melodies
But the day he did me wrong
The song couldn’t go on and on and on

He would lie, he would cheat, over syncopated beats
I was just his tiny dancer, he had control of my feet
Yes, when he came along, that’s when I lost a groove
There was no song in the world to sing along or make me move
Something, something like

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

He used to sing me sweet melodies
He played me, made me believe it was real love
Sang me sweet melodies
But the day he did me wrong
The song couldn’t go on and on (Couldn’t go on, no)
He used to sing me sweet melodies (Sweet melodies)
He played me, made me believe it was real love
Sang me sweet melodies
But the day he did me wrong (Me wrong)
The song couldn’t go on and on and on

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

On and on
On and on

He used to sing me sweet melodies
He played me, made me believe it was real love
Sang me sweet melodies
But the day he did me wrong (Me wrong)
The song couldn’t go on and on and on
(On and on, and on, yeah)

He used to sing me sweet melodies (Melodies, yeah)
He played me, made me believe it was real love
Sang me sweet melodies
But the day he did me wrong (Did me wrong)
The song couldn’t go on and on and on (On and on, yeah)
He used to sing me sweet melodies (Sing me sweet melodies, yeah yeah)
He played me, made me believe it was real love
Sang me sweet melodies
But the day he did me wrong
The song couldn’t go on and on and on, no

 

กลับหน้ารวมเพลง –