แปลเพลง Sweet But Psycho – Ava Max (Thaisub)

แปลเพลง Sweet But Psycho – Ava Max เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Sweet But Psycho – Ava Max Thaisub

แปลเพลง Sweet But Psycho - Ava Max

Artist: Ava Max
Song: Sweet But Psycho

แปลเพลง Sweet But Psycho – Ava Max ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/QVjZ0APSynQ

แปลเพลง Sweet But Psycho – Ava Max ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=114028

Youtube Official : https://youtu.be/WXBHCQYxwr0

เนื้อเพลง Sweet But Psycho – Ava Max
Oh, she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out my mind”
Oh, she’s hot but a psycho
So left but she’s right though
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out my mind”
She’ll make you curse, but she a blessing
She’ll rip your shirt within a second
You’ll be coming back, back for seconds
With your plate, you just can’t help it
No, no you’ll play along
Let her lead you on, on, on
You’ll be saying, “No, no”
Then saying, “Yes, yes, yes”
‘Cause she messin’ with your head
Oh, she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out my mind”
Oh, she’s hot but a psycho
So left but she’s right though
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out my mind”
Grab a cop gun kinda crazy
She’s poison but tasty
Yeah, people say, “Run, don’t walk away”
‘Cause she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out my mind”
See, someone said don’t drink her potions
She’ll kiss your neck with no emotions
When she’s mean, you know you love it
‘Cause she tastes so sweet, don’t sugar coat it
No, no, you’ll play along
Let her lead you on, on, on
You’ll be saying, “No (no, no, no, no), no (no, no)”
Then saying, “Yes, yes, yes”
‘Cause she messin’ with your head
Oh, she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out my mind”
Oh, she’s hot but a psycho
So left but she’s right though
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out my mind”
Grab a cop gun kinda crazy
She’s poison but tasty
Yeah, people say, “Run, don’t walk away”
‘Cause she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out my mind”
You’re just like me, you’re out your mind
I know it’s strange, we’re both the crazy kind
You’re tellin’ me that I’m insane
Boy, don’t pretend that you don’t love the pain
Oh, she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out my mind”
Oh, she’s hot but a psycho
So left but she’s right though
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out my mind”
Grab a cop gun kinda crazy
She’s poison but tasty
Yeah, people say, “Run, don’t walk away”
‘Cause she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out my mind”

 

กลับหน้ารวมเพลง –