แปลเพลง Surviving the Game – Skillet (Thaisub)

แปลเพลง Surviving the Game – Skillet เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Surviving the Game – Skillet Thaisub

แปลเพลง Surviving the Game - Skillet
Artist: Skillet
Song: Surviving the Game

แปลเพลง Surviving the Game – Skillet ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Hh2cKIRLHbE

แปลเพลง Surviving the Game – Skillet ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=164208

Youtube Official : https://youtu.be/7IpP6j7je5A

เนื้อเพลง Surviving the Game – Skillet
To be more than a conqueror
You have to learn to enjoy the pain
If you want to survive the game

You can try to defeat me (Defeat me)
You don’t know it’s the pain that’ll feed me (Feed me)
And I’m gonna take back what you took before (Before)
‘Cause I was born for this
All the bones that you’re breakin’ (Breakin’)
You pretend that you’re the one that can save me (Save me)
Now I’m takin’ it back, it was never yours (Never yours)
I’m fightin’

Fightin’ for my focus
Give the pain a purpose
Light the fire inside
Feel it come alive (Come alive)
Show ’em what I’m made of
Victory’s for the brave ones
Who never bow the knee
When it’s do or die (Do or die-ie-ie)
One more time

Survivin’ the game
I can be unstoppable
Gonna walk through Hell
Gonna shake the walls
Survive, survivin’ the game (Survivin’ the game)
Livin’ the impossible
I’m the champion, indestructible (Survive)
Survive, ’cause I’m survivin’ the game

I can be unstoppable
Gonna be indestructible
I can be unstoppable
Gonna be indestructible

All the liars around me
Like the wolves of the walls that surround me
In the face of the fear, I keep standin’ tall
‘Cause I will conquer this
Knock me down like a lion (Lion)
I was born to be demon defiant (Defiant)
And I won’t ever let this kingdom fall (Fall)
I’ll show ’em

Show ’em what you’re made of
Victory’s for the brave ones
Never bow the knee
‘Cause it’s do or die (Do or die-ie-ie)
One more time

Survivin’ the game
I can be unstoppable
Gonna walk through Hell
Gonna shake the walls
Survive, survivin’ the game (Survivin’ the game)
Livin’ the impossible
I’m the champion, indestructible (Survive)
Survive, ’cause I’m survivin’ the game (Game)

I am more than a conqueror
The past behind me, life is ahead
I’ll take the way of the warrior
I walk alone, no fear to the death
One more time

Survivin’ the game
I can be unstoppable
Gonna walk through Hell
Gonna shake the walls
Survive, survivin’ the game (Survivin’ the game)
Livin’ the impossible
I’m the champion, indestructible (Survive)
Survive, ’cause I’m survivin’ the game (Survive)
Survivin’ the game (Survive)
Survivin’ the game
Livin’ the impossible
I’m the champion, indestructible (Survive)
Survive, ’cause I’m survivin’ the game (Survive)

I can be unstoppable
Gonna be indestructible
I can be unstoppable
Gonna be indestructible

กลับหน้ารวมเพลง –