แปลเพลง Surrender – Birdy (Thaisub)

แปลเพลง Surrender – Birdy เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Surrender – Birdy Thaisub

แปลเพลง Surrender - Birdy

Artist: Birdy
Song: Surrender

แปลเพลง Surrender – Birdy ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/U0xrEjY6dDo

แปลเพลง Surrender – Birdy ในรูปแบบ Web Page :

Youtube Official : https://youtu.be/bwNzGT-UX7c

เนื้อเพลง Surrender – Birdy
Strangest wilderness inside
The heart drifts from hot to cold
You think it can’t make up its mind
But suddenly it’s always known
Suddenly it’s always known

And if I could reach the Northern Lights
Maybe then I’d understand it all
Sometimes I try so hard to fight
When all I want to do is fall
Into the night
Into your arms, surrender

Delays on the District line
Looking at pictures on my phone
And I said I didn’t miss you but I lied
I told myself I let you go
Told myself I let you go

And if I could reach the Northern Lights
Maybe then I’d understand it all
Sometimes I try so hard to fight
When all I want to do is fall
Into the night
Into your arms, surrender
Surrender
Surrender

And if I could reach the Northern Lights
Maybe then I’d understand it all
Sometimes I try so hard to fight
When all I want to do is fall
Into the night
Into your arms, surrender

Into the night
Into your arms, surrender

 

กลับหน้ารวมเพลง –