แปลเพลง Summer Feelings – Lennon Stella (Thaisub)

แปลเพลง Summer Feelings – Lennon Stella เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Summer Feelings – Lennon Stella Thaisub

แปลเพลง Summer Feelings - Lennon Stella

Artist: Lennon Stella
Song: Summer Feelings

แปลเพลง Summer Feelings – Lennon Stella ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/GVnQeiJ0Cc8

แปลเพลง Summer Feelings – Lennon Stella ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157261

Youtube Official : https://youtu.be/ciYqExAGO24

เนื้อเพลง Summer Feelings – Lennon Stella
I hear the rhythm of waves hittin’ on the shore
And I can swear they’re speakin’, speakin’, speakin’
They’re tellin’ me to relax, I’m not good at that
But now, I know I need it, need it, need it (I slide)
Ooh, now what you do? My tan lines tell the truth (I slide)
Yeah, on Venice beach, got sand all in my shoes (Tonight)
Ooh, unlock me loose, see the sunset from the roof (That’s right)
Yeah, that crystal blue, and I came out someone new
Hey, gettin’ in my summer feelings
And I’m trying to keep it cool
Way up here in my summer feelings
And I found a piece of me that I never knew
You got my heart and I’m head over heels in love
In California, dreamin’, dreamin’, dreamin’, yeah
Touchin’ the stars and then draggin’ them down to Earth
That California feelin’, feelin’, feelin’ (I slide)
Oh, now what you do? Your brown eyes tell the truth (I slide)
Yeah, down on the beach, I’m stayin’ out late for you (Tonight)
Oh, unlock you loose, see the sunset from the roof (That’s right)
Yeah, you’re good to me, and I came out someone new
Hey, gettin’ in my summer feelings (Summer feelings)
And I, I’m trying to keep it cool
Way up here in my summer feelings
And I, I found a piece of me that I never knew
I’m meltin’ like ice cream
The stress is gone for me
Nowhere I’d rather be (Oh)
Hey, gettin’ in my summer feelings
And I, I’m trying to keep it cool
Way up here in my summer feelings
And I found a piece of me that I never knew
Hey, gettin’ in my summer feelings
And I, I’m trying to keep it cool
Way up here in my summer feelings
And I found a piece of me that I never knew

 

กลับหน้ารวมเพลง –