แปลเพลง Stuck In My Heart – C21 (Thaisub)

แปลเพลง Stuck In My Heart – C21 เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Stuck In My Heart – C21 Thaisub

แปลเพลง Stuck In My Heart - C21

Artist: C21
Song: Stuck In My Heart

แปลเพลง Stuck In My Heart – C21 ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Q6Hhzcxwyew

แปลเพลง Stuck In My Heart – C21 ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155611

Youtube Official : https://youtu.be/qw_q8-CLqf0

เนื้อเพลง Stuck In My Heart – C21
Can’t you tell
You’ve been all over me like a spell – I know
( I never want to let you go)

Can’t you see
You’ve been changing the world around me – I know
( I never want to let you go)

If you hold me close enough
I can whisper you the words
If the distance is to far
I can’t do nothing, ’cause

You are stuck in my heart
And we can go anywhere
Whatever the reason you are
So stuck in my heart
Like counting a million stars
For that many reasons you are

Can’t deny
Since I met you that day I’ve been blind – to see
(Now I want to know for real)

Inside me
I’m afraid to wake up from a dream – and see
(It never really happened to me)

If you hold me close enough
I can whisper you the words
If the distance is to far
I can’t do nothing, ’cause

You are stuck in my heart
And we can go anywhere
Whatever the reason you are
So stuck in my heart
Like counting a million stars
For that many reasons you are

You are, like a dream so deep inside of me
You are, the reason that I never sleep
You are, stuck in my heart
You are

Can’t you tell
You’ve been all over me like a spell
(I will never let you go, I will never let you go no, no)

Can’t you see
You’ve been changing the world around me
(I don’t want to let you go, no I’ll never let you go no, no)

You are stuck in my heart
And we can go anywhere
Whatever the reason you are
So stuck in my heart
Like counting a million stars
For that many reasons you are

 

กลับหน้ารวมเพลง –