แปลเพลง Stand by Me – Ben E. King (Thaisub)

แปลเพลง Stand by Me – Ben E. King เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Stand by Me – Ben E. King Thaisub

แปลเพลง Stand by Me

Artist: Ben E. King
Song: Stand by Me

แปลเพลง Stand by Me – Ben E. King ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/U21zfzPLEDA

แปลเพลง Stand by Me – Ben E. King ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=104960

Youtube Official : https://youtu.be/hwZNL7QVJjE

เนื้อเพลง Stand by Me – Ben E. King
When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we’ll see
No I won’t be afraid
Oh, I won’t be afraid
Just as long as you stand, stand by me
So darling, darling
Stand by me, oh stand by me
Oh stand, stand by me
Stand by me
If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountain should crumble to the sea
I won’t cry, I won’t cry
No, I won’t shed a tear
Just as long as you stand, stand by me
And darling, darling
Stand by me, oh stand by me
Oh stand now, stand by me
Stand by me
Darling, darling
Stand by me, oh stand by me
Oh stand now, stand by me, stand by me
Whenever you’re in trouble won’t you stand by me
Oh stand by me, oh won’t you stand now, stand
Stand by me…

กลับหน้ารวมเพลง –